FRISQ Holding AB publicerar bolagsbeskrivning för åternotering av FRISQ Holding AB (med namnbyte till Nosa Med AB) som beslutsunderlag inför årsstämman

FRISQ Holding AB publicerar bolagsbeskrivningen för åternotering av bolaget under namnet Nosa Med AB. NASDAQ har givit sitt godkännande till åternoteringen, med sedvanliga villkor. Styrelsen i FRISQ Holding AB rekommenderar aktieägarna att vid bolagstämman den 10 mars 2023 rösta ja till att förvärva NoseOption AB med betalning i aktier och att byta namn på det noterade bolaget från FRISQ Holding AB till Nosa Med AB. Om stämman ger sitt bifall till styrelsens förslag kommer avtal om förvärv slutas och transaktionen skyndsamt genomföras med en preliminär första handelsdag satt till den 16 mars i Nosa Med AB.
 
Bolagsbeskrivningen för åternoteringen utgör underlag för de tidigare kommunicerade beslut (se kallelse till årsstämma daterat 8 februari 2023 på FRISQ Holdings hemsida) som aktieägarna ska ta på stämman den 10 mars 2023.

No products in the cart.