FRISQ Holding AB slutför transaktionen för att avyttra FRISQ AB till Cambio

FRISQ Holding AB (FRISQ) och Cambio Healthcare Systems AB (Cambio) har idag slutfört transaktionen av den tidigare kommunicerade avyttringen av FRISQ AB till Cambio. I enlighet med aktieköpsavtalet undertecknat av båda parter den 31 oktober 22, har Cambio betalat 31 miljoner kronor kontant som första delbetalning av transaktionen. Den andra kontantbetalningen på 9 miljoner kronor (netto efter eventuella justeringar) kommer att ske 6 månader efter tillträdet.

Från den första avbetalningen på 31 miljoner kronor kommer utestående lån från Cambio på 9,138 miljoner kronor att dras av från beloppet.

Som tidigare kommunicerats avser styrelsen i FRISQ att ersätta FRISQ AB med ett förvärv av en ny verksamhet med stor potential att skapa bra värde för aktieägarna. Mer information om detta förvärv kommer inom kort.

No products in the cart.