FRISQ Holding skjuter fram bokslutskommunikén

Med hänsyn till det beslut som togs på den extra bolagsstämman 22 februari 2022 har styrelsen för FRISQ Holding AB beslutat att skjuta fram bokslutskommunikén för 2021 i syfte att kunna slutföra en eventuell försäljning av dotterbolagen.
 
Nytt datum för rapporten är onsdagen den 2 mars kl 08.00 CET, 2022.
 

No products in the cart.