FRISQ och Compodium inleder samarbete för enklare och säkrare vård med hjälp av videomöten

FRISQ och Compodium har inlett ett samarbete som gör det möjligt för patienten att genomföra videomöten med läkare via FRISQ. Varje individ får på så sätt tillgång till en integrerad tjänst för att beställa läkemedel för sig själv och sina anhöriga, träffa läkare över nätet samt få tillgång till annan relevant information rörande vård och behandling.

Tjänsten baseras på befintliga säkerhetslösningar såsom mobilt BankID för individen och SITHS för vårdpersonal.

"Det känns fantastiskt kul att inleda samarbetet med Compodium, som idag genom ramavtal är den främsta leverantören av videotjänster till landsting och kommuner. Förhoppningen är att vi tillsammans ska kunna driva på innovationstakten och göra det lättare för patienterna att komma i kontakt med den landstingsdrivna vården, som står för 85% av vården i Sverige" kommenterar FRISQs VD Martin Irding.

"Vi är väldigt glada att kunna skapa ett helhetskoncept tillsammans med FRISQ som vi tror kommer vara värdefullt för både patienten och vården. Möjligheten för individen att kommunicera med vården, både genom videotjänster och FRISQs lösning för kommunikation kring läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsinformation, ger en unik position på marknaden" kommenterar Compodiums VD Bengt Grahn.

Om FRISQ

FRISQ utvecklar digitala tjänster för att underlätta läkemedelsbeställning och förbättra informations- och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. Vårt mål är att utveckla innovativa verktyg och förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdsinformation så att individer kan ta kontroll över sin egen hälsa.

www.frisq.se

Om Compodium

Compodium är en världsledande leverantör av videotjänster. Compodium är ackrediterade som leverantör till EU och FN samt har ramavtal som möjliggör leverans av videotjänster till samtliga landsting och kommuner i Sverige.

www.compodium.com

No products in the cart.