FRISQ publicerar årsredovisningen för 2017

FRISQ meddelar idag att den fullständiga årsredovisningen för 2017 nu finns publicerad på bolagets hemsida, www.frisqholding.se. Årsredovisningen är på svenska.

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. Vänligen kontakta bolaget per telefon 08-120 131 21 eller via e-post info@frisq.se.

No products in the cart.