FRISQ tecknar femårsavtal med Capio Äldre och Mobil Vård – Ordervärde 15 miljoner

FRISQ (NASDAQ: ”FRISQ”) har tecknat ett kommersiellt avtal med Capio Äldre och Mobil Vård. Avtalet löper under 5 år och ordervärdet uppgår till 15 miljoner kronor. Avtalet träder i kraft 1 juli 2021 och ersätter det tidigare ingångna pilotavtalet, efter att FRISQ Care har utvärderats i konkurrens med andra system.

Capio Äldre och Mobil vård ingår i Capio Sverige, som är en av de största privata vårdgivarna i Sverige. Vårderbjudandet inom Capio Äldre och Mobil vård inkluderar geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), slutenvårdsrehabilitering, öppenvårdsrehabilitering, läkarinsatser i särskilt boende för äldre (SÄBO) och akut- och jourläkarbilar.

Det kommersiella avtalet ersätter det tidigare pilotavtalet och har ett ordervärde, baserat på nuvarande verksamhet i Capio Äldre och Mobil vård, på 15 miljoner kronor (uppdelat på 3 miljoner kronor per år) för licensdelen av FRISQ Care. Det nya avtalet innebär ett breddinförande av FRISQ Care i Capio Äldre och Mobil Vård:s verksamhet.

”Vi har utvärderat flera system för att kunna jobba mer patientcentrerat på ett strukturerat sätt, för att skapa mer delaktighet hos patienter och öka kvaliteten på vårt arbete. FRISQ Care stöder detta med sin plattform där vi med läsplattor eller iPads kan dokumentera det vi gör tillsammans med patienten i patientens rum. FRISQ Care underlättar och kvalitetssäkrar även informationsflödet från ett arbetsteam till nästa med hjälp av så kallade Team-TV. Efter en pilotperiod har vi nu valt att fortsätta med FRISQ Care som vår plattform för patientnära vårdprocesstöd. FRISQ Care gör att vår dokumentation och överrapportering går mycket snabbare, vilket betyder att vi kan vara mer närvarande hos patienterna. Det strukturerade arbetsflödet gör också att all dokumentaion görs på ett standardiserat sätt och påminner oss om de olika åtgärder som vi ska göra med alla våra patienter. Det känns också bra att kunna erbjuda våra medarbetare ett modernt sätt att jobba”, kommenterar Thorleif Nilsen, affärsområdeschef på Capio Äldre och Mobil Vård.

”Det är glädjande att en ledande och expanderande verksamhet som Capio Äldre och Mobil Vård har valt FRISQ Care som verktyg för att förbättra och effektivisera sin verksamhet och vi ser fram emot att bistå denna verksamhet att bli en förebild för svensk geriatrisk vård under åren som kommer” säger George Thaw VD för FRISQ Holding i en kommentar.

Om Capio
Capios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här – idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner – närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan – en individ i taget!

Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé – en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.

För ytterligare information:

George Thaw, VD, FRISQ
investor@frisq.se

Kort om FRISQ:

FRISQ är ett healthtech-företag baserat på övertygelsen att kvaliteten i vården inte ska avgöras av förmågan att navigera i komplexa system och den konstanta utvecklingen av behandlingsmetoder. Mjukvaran FRISQ Care möjliggör säker informationsdelning mellan vårdteam, läkare och patient genom samma plattform. Bland kunder återfinns Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Capio och Ryggkirurgiskt Centrum.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certifed Adviser. Tel +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-20 08:00 CEST.

No products in the cart.