FRISQ utökar sitt samarbete med Capio genom nytt avtal med Capio Ortopedi

Efter 12 månaders pilotprojekt väljer Capio Ortopedi nu att teckna ett treårsavtal med FRISQ. Avsikten med avtalet är att införa det digitala processtödet FRISQ Care på Capio Ortopedis samtliga enheter i enlighet med offererad licens- och implementationskostnad.

Capio, ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, har sedan 12 månader tillbaka använt och utvärderat det digitala processtödet FRISQ Care på en av sina största ortopediska enheter, Capio Arto Clinic. Nu tecknar Capio Ortopedi ett avtal om breddinförande som ger dem rätten att implementera FRISQ Care som en standardtjänst i sina verksamheter mot en avtalad licens- och implementationskostnad per enhet. Detta efter att man under pilotprojektet upplevt att man skapat ett bra exempel på hur ortopedi kan bedrivas på ett bra och effektivt sätt utifrån kvalitetsfokuserade metoder.
 
”För oss är det avgörande att arbeta med moderna, digitala lösningar för att vi ska kunna fortsätta leverera ortopedi i världsklass. Med FRISQ Care upplever vi ett bättre resursnyttjande och ett förbättrat samarbete utifrån kvalitetssäkrade processer. Dessutom möjliggörs ett helt nytt sätt att involvera patienten och många aktiviteter som tidigare krävde vårdpersonal kan nu enkelt utföras av patienten själv.” säger Tobias Wirén, affärsområdeschef på Capio.
 
Under pilotprojektets gång har FRISQ Care testats och utvärderats av flera användare bland vårdpersonalen och av hundratals patienter. Det digitala stödet har enligt de utvärderingar som gjorts bidragit till såväl ökad patientnöjdhet som till minskat antal inställda operationer.
 
”Det förnyade avtalet med Capio Ortopedi är ett av de bästa kvittona vi kan få eftersom det visar att vår lösning verkligen levererat värde och mött de behov Capio har för att kunna fortsätta erbjuda bästa möjliga vård till så många patienter som möjligt. Vi är oerhört glada över att Capio nu vill implementera FRISQ Care på fler enheter eftersom det innebär ännu ett steg mot vår vision om att skapa bättre vårdupplevelser och utfall för alla; patienter, vårdgivare och samhället i stort.”, säger George Thaw, VD för FRISQ.
 
Det nya avtalet träder i kraft i januari 2022 och löper under tre år. Ordervärdet ligger på mellan 0,54 MSEK och ca 4,7 MSEK beroende på hur många kliniker som väljer att ansluta sig.

No products in the cart.