FRISQs årsredovisning för 2022 är publicerad

Styrelsen i FRISQ Holding AB meddelar härmed att årsredovisningen för 2022 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska.

Årsredovisningen kan också på begäran erhållas per post – vänligen kontakta FRISQ per e-post investor@frisq.se.

No products in the cart.