Godkännande att påbörja klinisk studie av Nosas luktträningskit

Givet det etiska godkännandet står det nu klart att Nosa kommer att delta i en klinisk studie ledd av Karolinska Institutet. Syftet med studien är att utvärdera effekten av Nosas nya lösning för luktträning, ”Nosa smell training”. Patientrekrytering till forskningsprojektet kommer att påbörjas inom kort från utvalda vårdinrättningar. Effektiviteten av Nosas produkt kommer att jämföras mot den i dagsläget rekommenderade metoden för luktträning.

Bakgrund till studien
Drygt 20 % av den globala befolkningen uppskattas lida av någon form av nedsatt luktförmåga. Trots detta har det hittills saknats en godkänd, CE-märkt, medicinteknisk produkt för luktträning och de metoder som används är ofta primitiva och i många fall ineffektiva.

Tillsammans med forskare på KI har Nosa utvecklat ”Nosa smell training”, en lösning som är tänkt att bli världens första godkända medicintekniska produkt för luktträning. Produkten är framtagen i syfte att effektivisera behandlingen och samtidigt förkorta behandlingsperioden markant.

“Problemet med luktträning idag är att efterföljsamheten är låg, det vill säga att man inte orkar hålla på med sin luktträning så länge, vilket gör att många avslutar behandlingen och därmed inte blir hjälpta. Projektets målsättning är att öka effektiviteten av luktträning, den i dagsläget mest rekommenderade behandlingen för luktnedsättning och om vi med denna lösning kan påvisa effekterna så som vi hoppas och tror så skulle det vara ett stort kliniskt framsteg”, säger Johan Lundström, doktor och forskare vid Karolinska Institutet.

”Med vår lösning bryter vi helt ny mark inom luktträning och vi hoppas kunna se en betydligt större andel som blir hjälpta tack vare en mer effektiv och modern behandling som minskar risken för avhopp. Vår vision är att bidra till ökad livskvalitet och välbefinnande för så många som möjligt och med denna produkt ser vi verkligen att vi kan göra en stor positiv skillnad för många runt om i världen”, säger Adrian Liljefors, VD på Nosa Plugs AB.

Målet är att produkten ska vara CE-märkt och finnas till försäljning i Sverige i slutet av Q1 2024.

Mer information om produkten: https://nosaplugs.com/sv/mfn_news/nosa-lamnar-in-patentansokan-for-ny-innovation-inom-lukttraning/?_gl=1*1fg2zte*_ga*MTk2Mjk3MDAxNC4xNjg5NzU2ODY2*_up*MQ

No products in the cart.