Healthtech-bolaget FRISQs styrelseordförande och VD köper fler aktier

FRISQs styrelseordförande Mats Lindstrand har för privat räkning förvärvat ytterligare 15,000 aktier i FRISQ till en snittkurs på 19.44 kr, och VD Martin Irding har förvärvat 3,000 aktier till en snittkurs på 19.13 kr.

Mats Lindstrand äger sedan tidigare, via det helägda bolaget M.Lindstrand Investment AB, 1,788,504 aktier i FRISQ och Martin Irding innehar 130,000 optioner i bolaget.
Efter denna transaktion kontrollerar Mats Lindstrand direkt och indirekt 1,803,504 aktier i bolaget och Martin Irding 3,000 aktier i bolaget.

___________________________________

För ytterligare information:

Mats Lindstrand
Styrelseordförande
FRISQ Holding AB
+46 70 591 64 31

Kort om FRISQ

Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet "FRISQ". Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB (www.fnca.se, tel 08-528 00 399).
FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se

No products in the cart.