Kommuniké från fortsatt bolagsstämma i FRISQ

Fortsatt extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 22 februari 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen
Bolagsstämman har idag beslutat att godkänna om försäljning av samtliga aktier i bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc villkorat av att köpeskillingen för aktierna ska uppgå till 106 460 000 SEK, att aktieöverlåtelseavtal ska vara påskrivet senast 23.59 CET den 28 februari 2022, samt att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt ska vara på sedvanliga marknadsmässiga villkor.
 
Bolaget kommer att tillkännage ytterligare information vid det fall aktieöverlåtelseavtal har ingåtts eller om villkoren för bolagsstämmans godkännande inte längre går att uppfylla.
 
För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och det fullständiga förslaget som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.frisqholding.se.

No products in the cart.