Månadsbrev december 2020

Bäste aktieägare i FRISQ,

I takt med att vi närmar oss 2021 ser många fram emot att sätta punkt för 2020. Vår planet drabbades av den värsta pandemin på 100 år, vilken medförde otaliga tragedier och mängder sjuka och avlidna människor. De flesta av av oss känner någon som blivit sjuk och kanske t o m inlagd på sjukhus. Låt oss ha det perspektivet i åtanke när vi nu summerar det gångna året.

Som del av sjukvårdssektorn har Covid-19 också haft en avsevärd påverkan på FRISQ:s verksamhet. Den globala hälso- och sjukvården blev satt i full beredskap och blev i många fall helt överväldigad. Att utvärdera och implementera nya digitala lösningar har inte legat högst på prioriteringslistan hos våra befintliga och potentiella kunder. De har varit upptagna med att rädda liv.

Med det sagt så har det gångna året ändå kommit med några viktiga och positiva steg för FRISQ:s utveckling:

  • I april tecknade vi ett avtal med Lunds universitet, vars världsledande institution för psykologi kommer att använda FRISQ Care för forskning om psykisk ohälsa.
  • I april identifierade också en statlig utredning FRISQ som den enda tekniska lösningen i Sverige som uppfyller behoven för patientkontraktet. Patientkontraktet är ett lagförslag som syftar till att alla vårdgivare och patienter ska ha tillgång till beslutad vårdinsats för individen. Jag ser detta som banbrytande med massiva konsekvenser för vår bransch och som i slutändan kommer att gynna patienterna enormt. FRISQ Care är för närvarande den enda leverantören som kan möjliggöra ett sådant program.
  • I juni offentliggjorde Ryggkirurgiskt Centrum (RKC), Sveriges näst största ryggkirurgiska klinik, att de kommer att införa FRISQ Care i alla sina processer. RKC har sedan 2019 använt vår lösning för att optimera patientvård före och efter operationer. Detta är ett viktigt proof of concept för oss.
  • I augusti undertecknade vi ett avtal om utveckling, underhåll och support med Västra Götalandsregionen (VGR) vilket reglerar användning av FRISQ Care efter genomförda pilotprojekt i regionen. I och med det har FRISQ slutit avtal med landets tre största hälsovårdsregioner (Stockholm, Skåne och Västra Götalandsregionen).
  • I september beslutade Sveriges innovationsmyndighet Vinnova att inkludera FRISQ i ett projekt som fokuserar på exekverbara vårdplaner för kronisk komplex sjukdom. FRISQ:s medverkan i detta projekt, som genomförs tillsammans med Karolinska Institutet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är ett kvitto på vårt innovativa ledarskap inom detta område.
  • I november fördjupades samarbetet med Capio, en av Europas ledande aktörer inom hälsovård. Efter att det senaste året framgångsrikt samarbetat med FRISQ på Capio äldre och mobil vård, tecknade Capio Ortopedi avtal med FRISQ. Det nya avtalet är ett sex månader långt pilotprojekt för Capio Artro Clinic, en högspecialiserad ortopedisk klinik som behandlar och opererar knä, axel, höft, armbåge och fotled samt idrottsrelaterade skador.
  • Företaget attraherade nytt kapital I form av en övertecknad nyemission på 74,6 miljoner kronor i februari och en likaledes övertecknad riktad nyemission på 78,75 miljoner kronor i oktober.

Jag är särskild nöjd med samarbeten av den typ vi ingått med Capio. Även om påverkan på våra intäkter är begränsad på kort sikt, är pilotprojekt ytterst viktiga för bolagets långsiktiga framgångar. Det är helt naturligt för en kund att vilja testa och utvärdera kritiska system innan man implementerar dem i stor skala. Vi erbjuder attraktivt prissatta piloter för att bevisa värdet och konceptet, följt av utökad försäljning till desamma och andra kunder baserat på bevisad prestanda. Pilotprojekt är också viktiga för produktutvecklingen genom att vi erhåller insikter från användarna och tidig feedback från kunderna.

Det kommande året blir intressant av flera skäl. Covid-19 har accelererat och accentuerat behovet av och möjligheterna för FRISQ att växa internationellt. Möjligheten att samarbeta på distans har gått från “trevligt att ha” till ”måste ha”. Framgångsrika globala vaccinationsprogram torde gradvis tämja pandemin och låta vår bransch fokusera på andra frågor, såsom fördelarna med att implementera vår lösning.

Under 2021 kommer hela vår organisation med ytterst kunniga, erfarna och professionella medarbetare att fortsätta att arbeta hårt för att ytterligare förbättra vårt produkterbjudande och rulla ut det på viktiga marknader. Jag ser fram emot att vara en del av detta arbete.

Med önskningar om en god jul,

George Thaw, VD, FRISQ

No products in the cart.