Månadsbrev: maj 2020

När vi nu närmar oss juni och sommaren är det ingen vanlig vår vi lämnar bakom oss. Coronapandemin har satt sina spår i alla branscher men vården har självklart påverkats särskilt. Hur det påverkat FRISQs verksamhet skrev vi senast om i en operationell uppdatering i slutet av april, men i tider av ständig förändring känner vi oss också måna om att öka transparensen och kommunikationen mot er som följer bolaget ytterligare.

I slutet av varje månad kommer vi därför utkomma med något vi kallar “Månadsbrev” i syfte att öka kunskapen om vad som händer på FRISQ och de framsteg vi gör. Uppdateringen kommer bestå av en sammanfattning, en punktlista om månaden i korthet och en kommentar från en nyckelperson på FRISQ. Månadsbrevet kommer att publiceras som nyhet på frisqholding.se och gå ut till aktieägare samt de som skrivit upp sig för att ta del av nyheter från FRISQ, vilket man kan göra här: https://www.frisqholding.se/sv/prenumerera-media/

Sammanfattning:
Under maj har vi sett en försiktig återgång mot situationen pre coronapandemin, där många vårdverksamheter återigen kunnat sätta av resurser för att, i snabbare takt än tidigare, utveckla sin digitala patientresa. Denna nationella digitaliseringsomställning har tillsammans med ytterligare två anledningar stärkt intresset för FRISQ hos landets vårdgivare. Den första är våra lyckade piloter, bland annat i Västra Götalandsregionen och den andra är erkännandet i den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” där FRISQ identifierades som en den enda tekniska lösningen som hittills uppfyller behoven för patientkontraktet. Två områden sticker ut i diskussionerna där FRISQs lösning skulle kunna komma särskilt väl till pass efter den mest intensiva delen av coronapandemin. Det första området är hantering av backlog av sjukdomsfall som bortprioriterats samt processtöd för effektiv behandling, även på distans. Här vet vi från nuvarande kundsamarbeten att vi kan skapa stor nytta, goda resultat och avlastning för vården som, även efter pandemin är över, kommer vara kraftigt belastad men med en annan typ av utmaningar problem.

Maj i korthet:

  • Sjukvårdens fokus på den akuta situationen har till viss del avtagit under maj vilket gör att fler verksamheter förväntas ha tid att fokusera på verksamhetsförbättring och att diskutera möjligheter med oss
  • Våra piloter i Västra Götalandsregionen, både inom öppen- och slutenvården, har tagits emot väl, vilket mötts av ett intresse från andra regioner och vårdgivare. Något som bland annat resulterat i vårt första avtal med en vårdgivare inom Region Stockholm, Tiohundra. Det innebär att vi nu har en upparbetad avtalsväg för vårdgivare inom Region Stockholm, som i sin helhet har drygt 44 000 vårdanställda
  • FRISQ har under de senaste veckorna genomfört 5 webinarier inom patientmedverkan i öppenvård, slutenvård, psykiatri och ortopedi/kirurgi. Mer information om webinarierna finns här: https://www.frisqholding.se/sv/webinar/. Responsen har varit mycket god med många tittare från regioner och vårdgivare vilket ytterligare har byggt på vår försäljningspipeline
  • Under månaden har vi dessutom märkt av ett tilltagande intresse för FRISQs lösningar från utländska vårdgivare och teknikkonsulter.

Kommentar från Martin Irding, vd:

Vi får väldigt positiv feedback från deltagarna på våra webinarier. Ett utmärkt sätt att knyta kontakt med folk i dessa tider. Representanter från över 40 vårdverksamheter, från fler än 10 Regioner och stora privata vårdbolag har nu deltagit.

– Martin Irding, VD Frisq”

Önskar ni ytterligare information eller har frågor om verksamheten når ni vår CFO, Annika Muskantor, på annika.muskantor@frisq.se

No products in the cart.