Månadsbrev: oktober 2020

Oktober var en intensiv månad för FRISQ med en riktad nyemission, förändringar i styrelsen och fördjupat samarbete med Capio, ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag.

Riktad nyemission
Bolaget genomförde en fulltecknad, riktad nyemission på 78,75 miljoner kronor, med stöd från både nya och gamla investerare, internationella såväl som svenska institutioner. Kapitaltillskottet kommer att stärka FRISQs försäljnings- och implementeringsarbete 2021. Mer information här.

Förändring i styrelsen
Det skedde en förändring i FRISQs styrelse då Anna Frick, till följd av ett flertal tidskrävande åtaganden, på egen begäran valde att lämna sitt mångåriga uppdrag som ledamot i samförstånd med övriga ledamöter. Åke Hallman avgick också från styrelsen efter den extra bolagsstämman. Mats Lindstrand, Lars Björk, Göran Hägglund och Per-Egon Johansson kvarstår som styrelseledamöter.

– Jag har haft förmånen att vara verksam i styrelsen i fem år och varit med på en fantastisk resa. Bolaget har nu en ny kompetent VD i kombination med långsiktiga ägare. Jag ställde därför min plats som ledamot i FRISQs styrelse till förfogande till någon som kan arbeta mer aktivt och som har kompetenser som är relevanta för den tillväxtfas bolaget nu går in i, säger Åke Hallman.

– Vi är oerhört tacksamma för Åkes och Annas utmärkta arbete under deras nästan fem år i styrelsen, säger styrelseordförande Mats Lindstrand. 

FRISQ Care på Capio
Nyöppnade Capio Geriatrik Sollentuna har tilldelats ett unikt uppdrag, att erbjuda en sammanhängande vårdkedja för geriatrik, av Region Stockholm. FRISQ Care kommer att spela en viktig roll för förverkligandet av uppdraget och har implementerats i organisationen från start.

– Inskrivning av en patient i slutenvården är alltid väldigt omfattande, speciellt inom geriatriken, och tar ofta lång tid. Att hitta lösningar som underlättar dokumentationen är svårt. Med FRISQ Care sparar jag tid, samtidigt som programmet stöttar mig i vilka frågor och vilka bedömningar jag inte får glömma. Jag hoppas att det digitala arbetet kan få större genomslag också inom öppenvården – speciellt för de äldre som behärskar en smartphone eller en surfplatta. Då kanske mer av vården kan komma att ske i patientens hem, där de känner sig som allra tryggast, säger sjuksköterskan Yohanna Moosavian Lööf.

No products in the cart.