Månadsbrev: september 2020

Månaden som gått har varit intensiv för FRISQ. Bolaget har, tillsammans med Karolinska Institutet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, formellt tilldelats ett innovationsprojekt av innovationsmyndigheten Vinnova. Den interna omstruktureringsprocessen, som syftar till att maximera agilitet och säkra interna kompetenser som är anpassade efter marknadens föränderliga behov, fortsätter som tidigare indikerat.

Vinnovaprojektet är helt i linje med FRISQs tidigare kommunicerade övergripande strategi, samt stärker företagets förmåga att ge relevant och målinriktat stöd till Sveriges tre största vårdregioner – vilka fungerar som distinkta, transparenta och tillförlitliga showcases för internationell expansion. Projektet fokuserar på exekverbara vårdplaner för kronisk komplex sjuklighet och kommer att pågå från 2020 till 2022. FRISQ ansvarar för den tekniska utvecklingen och företagets befintliga produkt, FRISQ Care, kommer att spela en viktig roll för projektets lösning och framgång. Cirka 1,9 MSEK har allokerats för denna del, vilket kommer att betalas ut under en treårsperiod. Syftet med projektet är att tillhandahålla och förbättra professionell kunskapsdelning inom sjukvårdsindustrin – samt bygga broar mellan medicinska specialiteter och vårdnivåer. Den patientcentrerade designen gör det möjligt för de utsedda vårdplanerna att vägleda patientresan i ett informationslandskap som delas av både patienter och vårdpersonal. Kort sagt, en accelerator av FRISQs kärnverksamhet.

Operationella förändringar till följd av Covid-19
Redan i augusti påbörjade företaget en transformativ omfattnings- och omstruktureringsplan som nu fortlöper för att möta de snabbt föränderliga marknadsbehoven. Medan sjukvårdsindustrin landar i den nya “i och efter Corona-världen”, är FRISQ snabb att justera och omvandla verksamheten genom att uppgradera och anpassa kompetensbasen och justera processer för att driva en tids- och marknadsrelevant produkt- och kommersiell strategi.

Den pågående pandemin har varit utmanande för FRISQs målmarknad inom en vårdsektor som, av nödvändighet, tvingats prioritera akutsjukvård framför förbättringar och digitalisering. Behovet av FRISQs tjänster har aldrig varit större då Covid-19 har påskyndat och accentuerat efterfrågan på distanssamarbete, tillgänglighet och patientengagemang – i Sverige såväl som internationellt. Pandemin kommer inte att passera snabbt och FRISQ kommer att fortsätta att noga övervaka förändringarna på marknaden och anpassa go-to-market-strategin, produkten och teamet för att säkra kommersiellt lönsamma intäktsströmmar.

No products in the cart.