NOSA byter domän och lanserar ny IR-hemsida

Idag byter NOSA domän för sin hemsida och lanserar samtidigt en ny IR-hemsida. IR-hemsidan kommer att integreras under NOSAs generella hemsida och syftet är att flytta kommunikationen mellan de olika målgrupperna närmare varandra, samtidigt som det reducerar kostnader för exempelvis hosting och underhåll.

“Vi har lagt mycket arbete på att se över alla kostnader som övergick till oss efter det omvända förvärvet för att öka lönsamheten. Genom att integrera IR-sidan till vår befintliga webbsida får vi bättre kontroll och vi kan göra mer av jobbet själva. Dessutom tror vi att det finns många synergier mellan de olika målgrupperna vi har, däribland investerare, och att vi kan skapa starkare, mer kostnadseffektiv kommunikation genom att hålla ihop våra insatser”, säger Adrian Liljefors, VD på Nosa Plugs.

Bolagets nya domän är nosaplugs.com och den nya adressen till IR-hemsidan är nosaplugs.com/sv/investors/

No products in the cart.