Nosa erhåller patent på sin filter-lösning i Indien

Nosa Plugs AB kan idag meddela att de har fått patent beviljat för sitt näsfilter, en lösning som idag återfinns i NOSA allergy filter, i Indien. Lösningen består av en näsplugg som innehåller ett filter som man andas igenom. Beroende på vilket filtermedia som används i lösningen kan partiklar i olika storlekar filtreras, såsom exempelvis pollen, damm, kvalster och smog. Filterlösningen hindrar skadliga luftburna partiklar att nå nässlemhinnan och de övre luftvägarna och minskar därigenom risken för allergiska besvär. 

“Utöver att Indien har världens största befolkningsantal på över 1,4 miljarder invånare, har landet också oerhört stora utmaningar med luftföroreningar. Det finns en stark korrelation mellan luftföroreningar och allergi, så det är helt klart en intressant marknad för oss”, säger Adrian Liljefors, VD på NOSA Plugs AB. 

Enligt WHO är Indien ett av världens mest förorenade länder och huvudstaden New Delhi sticker ut som extra förorenat. Luftföroreningar är en av de största faktorerna som orsakar allergisk rinit hos allergiska personer; forskningsstudier har visat att luftföroreningar kan orsaka en inflammation i de övre luftvägarna som kan förstärka allergiska besvär och som kan sänka tröskeln för att allergi skall uppstå.*

Det nya patentet innebär att bolaget nu innehar patent på näsfiltret på en av de största marknaderna för lösningen globalt. 

“Med det nya patentet är vår filterlösning snart patenterad på alla våra strategiskt utvalda marknader och även om vi arbetar för att fokusera våra satsningar och därmed inte kommer att göra några större satsningar i Indien närmsta halvåret är det givetvis en otrolig potential som vi räknar med att kunna nyttja under kommande år”, säger Adrian Liljefors.

* http://www.imm.ki.se/Datavard/Rapporter/pollen%20och%20luftfororeningar%202014-07.pdf

No products in the cart.