NOSA har utvecklat luktträningsapp i syfte att hjälpa fler att återfå sitt luktsinne

NOSA Plugs AB meddelar idag att de har färdigutvecklat en mobilapplikation för den som lider av tappat, nedsatt eller förvrängt luktsinne. Appen har utvecklats tillsammans med forskare och syftet är att stötta och guida användaren genom behandlingen, med målsättningen att öka följsamheten och minska antalet avhopp i behandlingen. Appen är kopplad till och kommer att lanseras samtidigt som NOSAs kommande produkt för luktträning, NOSA smell training.

Tillsammans med forskare på Karolinska Institutet har Nosa utvecklat ”Nosa smell training”, en lösning som är tänkt att bli världens första godkända medicintekniska produkt för luktträning. Produkten, som består av en näsplugg som infuserats med doft, är framtagen i syfte att effektivisera behandlingen och samtidigt förkorta behandlingsperioden för den som lider av tappad, nedsatt eller förvrängd luktförmåga. För att göra lösningen ännu bättre, mer heltäckande och samtidigt minska risken för avhopp ytterligare meddelar bolaget idag att de har färdigutvecklat en smart applikation för telefonen (iOS och Android) som ska fungera som stöd i behandlingen.

Applikation som möjliggör individanpassad behandling genom hela processen
Appen är uppbyggd efter och guidar användaren i alla steg; från on-boarding till dess att behandlingen är över. Användaren får börja med att fylla i personlig information och preferenser, som sedan ligger till grund för behandlingen och appens stöd genom processen. Appen påminner användaren när det är dags att luktträna, när näspluggen ska bytas mot en ny doft eller när nya dofter ska beställas. 

Appen är framtagen tillsammans med ledande forskare inom lukt & perception, psykologi och “Öron Näsa Hals”-specialister. 

“Vi vet sedan tidigare att följsamheten inom luktträning är låg och tyvärr är det många som hoppar av sin behandling eftersom den är lång och tidskrävande. Vi tror att en app som kan stötta, påminna och uppmuntra användaren kan öka följsamheten i behandlingen och på så vis fungera som ett bra komplement till luktträning”, säger Johan Lundström, doktor och forskare vid Karolinska Institutet.

Utöver att användaren får reminders som minskar risken för att missa sin luktträning är appen även byggd utifrån en gamification-modell med så kallade “gratifications”, “rewards” och “achievements” i syfte att motivera och pusha användaren att följa sin plan. Användaren kommer även att kunna göra så kallade “in app purchases”, vilket innebär att nya dofter kan beställas direkt i appen. I appen kommer användaren även löpande att få fylla i information om sitt mående och upplevd effekt, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen och på sikt även dra slutsatser kring aggregerad data. Användaren kan även välja att dela datan med sin läkare för att möjliggöra en mer effektiv och individanpassad behandlingsplan. 

“Vår nya app gör det möjligt att mäta saker som aldrig förut har mätts, vilket skapar förutsättningar för oss att lära och kunna dra nya slutsatser. På så vis är appen inte bara ett hjälpmedel för den enskilda patienten, utan även för oss i vårt mål att kunna bidra i att driva forskning och utveckling framåt”, säger Adrian Liljefors, VD på Nosa Plugs AB. 

Appen kommer nu att börja betatestas och planen är att den ska lanseras samtidigt som näspluggarna som ska användas för luktträning, “NOSA smell training”.

“Kombinationen av dessa två produkter skapar en helt ny helhetslösning för luktträning som förhoppningsvis kommer att öka möjligheten för fler att lyckas. Vår ambition är att hela tiden driva utvecklingen framåt och med denna lösning hoppas vi kunna skapa en stor positiv skillnad och ökad livskvalitet för en stor grupp i vårt samhälle”, säger Adrian Liljefors.

Luktbortfall – ett problem som drabbar många och med primitiva behandlingsmetoder
Drygt 20 % av den globala befolkningen uppskattas lida av någon form av nedsatt eller förvrängd luktförmåga och problemet ökade efter pandemin, då luktbortfall var ett av de vanligaste och mest påtagliga symptomen till följd av COVID-19. Utöver mer direkta negativa konsekvenser såsom att inte kunna känna smak på mat, dofta på blommor eller att känna av sin egen kroppsodör, kan ett nedsatt eller tappat luktsinne leda till konsekvenser såsom depression och minskad sexlust.

Trots detta har det hittills saknats en godkänd, CE-märkt, medicinteknisk produkt för luktträning. De metoder som används är ofta primitiva och i många fall ineffektiva. En vanlig metod för luktträning är exempelvis att lukta på olika kryddburkar eller eteriska oljor flera gånger om dagen under 3 till 6 månader. 

No products in the cart.