NOSA inleder samarbete med distributör i Australien och expanderar därigenom till ny kontinent

NOSA har inlett ett nytt samarbete med den australiensiska distributören Safety and Mobility. Safety and Mobility tillhandahåller medicintekniska produkter och engångsartiklar inom australiensisk sjukvård, äldrevård samt särskilda boenden. Bolaget har varit verksamma i över 10 år och har ett gott rykte och en bred kundbas.

Samarbetet med Safety and Mobility är ett första steg in på en ny marknad och en ny kontinent och initialt kommer distributören att sälja NOSAs luktskydd, NOSA menthol plugs.

“Vi har länge sett en efterfrågan av våra produkter från Australien, men har hittills inte haft möjlighet att nå ut till potentiella kunder där. Trots det geografiska avståndet påminner Australien som marknad mycket om den europeiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Med Safety And Mobility får vi en stark lokal närvaro och möjligheten att nå ut till över 450 000 människor inom hälso- och sjukvårdssektorn”, säger Adrian Liljefors, VD på NOSA Plugs AB.

Samarbetet med den nya distributören är ett resultat av mässan “Arab Health” som NOSA ställde ut på i början av året och som har genererat flertalet initierade diskussioner med nya distributörer globalt.

No products in the cart.