Drygt 20% av den globala befolkningen uppskattas lida av någon form av nedsatt luktförmåga. Trots detta har det hittills saknats godkända medicintekniska produkter för behandling. Efter en lång produktutvecklingsprocess tillsammans med forskare på KI är nu “NOSA smell training” färdigutvecklad. Produkten är framtagen i syfte att effektivisera behandlingsmetoden och samtidigt förkorta behandlingsperioden markant. Målsättningen är att produkten skall lanseras i slutet av Q1 2024.

NOSAs nya innovation är framtagen tillsammans med ledande experter inom området för att leverera en lösning för ett utbrett problem.

“Nedsatt, förvrängt- eller helt tappat luktsinne är ett problem för många; före coronapandemin uppskattades att ca 5 % av världens befolkning helt saknade luktsinne och att ca 20 % av världens befolkning hade någon typ av luktnedsättning. Man kan anta att siffrorna nu är högre”, säger Johan Lundström, doktor och forskare på Karolinska Institutet. 

Efter pandemin tros siffrorna ha ökat, då luktbortfall var ett av de vanligaste och mest påtagliga symptomen till följd av COVID-19. Utöver mer direkta negativa konsekvenser såsom att inte kunna känna smak på mat, dofta på blommor eller att känna av sin egen kroppsodör, kan ett nedsatt eller tappat luktsinne leda till konsekvenser såsom depression och minskad sexlust.

Ett gap på marknaden med stor potential
I dagsläget saknas en godkänd, CE-märkt, medicinteknisk produkt för luktträning och de metoder som används är ofta primitiva och i många fall ineffektiva. En vanlig metod för luktträning är exempelvis att lukta på olika kryddburkar eller eteriska oljor flera gånger om dagen under 3 till 6 månader. 

“Problemet med luktträning idag är att efterföljsamheten är låg, det vill säga att man inte orkar hålla på med sin luktträning så länge, vilket gör att många avslutar behandlingen och därmed inte blir hjälpta”, säger Johan Lundström. 

“Vi ser ett gap på marknaden och en stor potential för denna produkt. I dagsläget är vi aktiva med vårt övriga sortiment i Europa och Nordamerika och bara i dessa marknader uppskattar vi den totala marknadsstorleken för luktträning att uppgå till över 150 miljarder SEK”, säger Adrian Liljefors, VD på NOSA Plugs AB. 

En unik innovation med betydande fördelar
“NOSA Smell Training” är unik i sitt slag och är tänkt att bli världens första godkända medicintekniska produkt för luktträning. Produkten har tagits fram tillsammans med ett forskarteam på Karolinska Institutet och lösningen består av näspluggar, som användaren kan andas obehindrat genom, och som är infuserade med olika dofter. Produkten är utvecklad för att möjliggöra passiv träning, vilket innebär att användaren kan utföra andra sysslor samtidigt som luktsinnets tränas. Målsättningen är även att korta tiden för behandlingen till 2 månader istället för de 3-6 månader som luktträning i sin nuvarande form ofta innebär. 

“Med vår lösning bryter vi helt ny mark inom luktträning och vi hoppas kunna se en betydligt större andel som blir hjälpta tack vare en mer effektiv och modern behandling som minskar risken för avhopp. Vår vision är att bidra till ökad livskvalitet och välbefinnande för så många som möjligt och med denna produkt ser vi verkligen att vi kan göra en stor positiv skillnad för många runt om i världen”, säger Adrian Liljefors. 

Planen framåt 
Målet är att produkten ska vara CE-märkt och finnas till försäljning i Sverige i slutet av Q1 2024. Innan dess är planen att ta fram kliniska data kring produkten och dess roll i behandling av luktnedsättning för att påvisa effekten med hjälp av oberoende tredje part. Patentansökan är inlämnad i Sverige och är avsedd att expanderas till strategiskt utvalda marknader globalt. 

“Vårt mål är att vara pionjärer och experten när det kommer till lösningar som nyttjar näsans funktion för att bidra till ökad livskvalitet och förbättrad hälsa. Vi lanserade världens första diskreta nässkydd mot dålig lukt för 7 år sedan och vi har kontinuerligt utvecklat vår portfölj med nya innovationer sedan dess. Vår nytänkande approach kombinerad med vårt agila tillvägagångssätt ger oss bra förutsättningar att fortsätta driva innovation framåt för att lösa problem relaterade till nasal andning”, säger Adrian Liljefors.