NOSA tar första order och inleder samarbete med Belgisk distributör

Nosa Plugs AB inleder ett samarbete med LS Innoventa och tar emot en första order från bolaget. LS Innoventa är en av Belgiens ledande distributörer mot sjukvård, akutvård samt militär och är verksamma i hela BENELUX. 

“LS Innoventa har en unik nisch mot akutvård och militär; utöver en stark närvaro mot ambulanssjukvården i BENELUX har de även en stark ställning som partner till NATO med flera vunna upphandlingar. Det gör dem till en unik samarbetspartner för oss”, säger Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB.

BENELUX är en av NOSAs strategiskt prioriterade marknader och denna lansering är ett led i målsättningen att bredda distribution till fler relevanta kundgrupper i regionen. BENELUX har över 2,2 miljoner sjukvårdsanställda och drygt 70 000 poliser. Endast NOSAs luktskydd, NOSA odour control, beräknas kunna omsätta över 50 MSEK i regionen vid mogen marknad. 

“Vi ser en stor ekonomisk potential i BENELUX men har tidigare haft begränsade resurser för att kunna satsa ordentligt där. Samarbetet med LS Innoventa skapar en väldigt bra grund för snabb och effektiv införsäljning mot flera relevanta kundgrupper inom regionen”, säger Adrian Liljefors.

LS Innoventa kommer bland annat att ställa ut och sampla NOSAs luktskydd på “Belgian Nursing Week” i slutet av september. Mässan når över 4000 inköpare och distributörer inom vård- och sjukhusartiklar och den blir en av LS Innoventas första aktiviteter för att sälja in produkten brett.

No products in the cart.