Operationell uppdatering med anledning av coronapandemin

Med anledning av den rådande coronapandemin och dess påverkan på vårdsektorn vill vi ge en uppdatering om hur FRISQ påverkas och hur vi anpassar oss utifrån de nya förutsättningarna.

Pandemins påverkan på vårdens digitalisering
Coronapandemin har de senaste månaderna inneburit en stor prövning på den svenska sjukvården och kommer sannolikt göra så under en lång tid framöver. Vården har på kort tid, tack vare en mycket skicklig och kompetent yrkeskår, genomdrivit ett stort omställningsarbete för att klara oförutsedda utmaningar och prövningar.
 
Runt om i landet har regionerna på bred front mobiliserat för att tillgängliggöra digital vård för att möta nya behov – en omställning som Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa på SKR, är övertygad om kommer ha bestående effekter på vården. Erfarenheten och tryggheten som nu skapas kring att arbeta på nya sätt med stöd av smart teknik kommer öka hastigheten i förnyelsen av offentlig sektor,[1] vilket sannolikt kommer gynna FRISQ på mellanlång sikt.
 
Vi har den senaste tiden anpassat verksamheten utifrån den nya situationen. Delar av vården är för tillfället mycket hårt belastad samtidigt som andra delar ser ett minskat tryck. Det innebär att vissa processer behövts pausas samtidigt som andra kunnat accelereras. Kortsiktigt fokus har varit att ställa om processer och planer efter de nya förutsättningarna. De rådande rekommendationerna om social distansering och en begränsning av fysiska möten har påverkat våra ordinarie försäljningsrutiner, men också erbjudit en chans att nå ut till fler kontaktpunkter åt gången genom webinarier, och vi har av flera skäl sett ett ökat intresse för vår produkt.
 
FRISQ unik lösning för patientkontraktet
I början av april presenterade den statliga utredningen “Samordnad utveckling för god och nära vård” sitt huvudbetänkande. I detta identifierades FRISQ som den enda tekniska lösningen som hittills uppfyller behoven för det så kallade patientkontraktet.
 
Patientkontraktet är en av de bärande delarna i regeringens satsning för att klara vårdens utmaningar framöver och innebär i praktiken att patienten ska ha möjlighet att både överblicka och aktivt delta i sin planerade vård tillsammans med vårdgivaren. Ett viktigt erkännande som tydligt visar behovet av FRISQ:s lösning och vilken roll den kan komma att spela i framtidens vård.
 
FRISQ:s fokus och mål framåt
Fokusområdena som presenterades i samband med emissionen tidigare i år står fast. Vi prioriterar långsiktigt värdeskapande insatser med fokus på att vidareutveckla produktens skalbarhet, fortsatt arbete med existerande kunder och försäljningsprocesser samt att skapa förutsättningar för att medverka i större och långsiktigt mer lönsamma affärer.
 
När det gäller etableringen av FRISQ i USA kvarstår den som planerat men förskjuts något då Frisqs initiala kunder och samarbetspartners behöver anpassa sin verksamhet på kort sikt för att möta Covid-19. Vi räknar med att återuppta arbetet så snart som covid-situationen är under kontroll på den amerikanska östkusten.
 
Vi står i nuläget kvar vid tidigare kommunicerade mål, men covid-situationens oöverskådliga effekter på samhället i allmänhet och sjukvården i synnerhet, gör att bolagets mål kan komma att revideras när möjligheter och konsekvenser är mer överskådliga.
 
Vi vill avsluta den här uppdateringen med att säga att vi trots den mycket ansträngda situationen som råder i samhället och vården ser med stor tillförsikt på framtiden och behovet av en mer sammankopplad, tillgänglig och effektiv vård. FRISQ har gång på gång bevisat sig vara en viktig del för att klara vårdens framtida utmaningar, både genom erkännanden från myndigheter och utredningar men även sett till de goda resultat vi kunnat uppvisa med våra kunder i bland annat patientengagemangsmätningar.
 
De senaste månaderna har tydligt visat att den svenska sjukvården är väl rustad för omställning och snabb anpassning till nya rutiner och arbetssätt, men samtidigt i stort behov av förnyade och mer uppdaterade digitala lösningar som klarar av att följa patienter på ett mer strukturerat, effektivt och engagerande sätt, även på distans. Det är en resa som vi tänker vara med och driva i framkant.


[1] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rusning-efter-lakarbesok-i-mobilen-pa-grund-av-corona

No products in the cart.