Ryggkirurgiskt Centrum implementerar FRISQ Care i hela verksamheten

Ryggkirurgiskt Centrum (RKC), som under 2019 tecknade avtal med FRISQ för att i ett första skede optimera omhändertagandet av patienter inför och efter operation, meddelar nu att de inom ramen för samma avtal påbörjat implementeringen av FRISQ Care i samtliga processer.

RKC, som är Sveriges näst största ryggkirurgiska klinik med 1300 operationer och 8000 öppenvårdsbesök per år har sedan 2019 testkört FRISQ Care i processer för spinal stenos. Fokus har legat på att minimera personalens administrativa arbete och säkerställa en välinformerad patient – efter ett lyckat resultat har RKC nu påbörjat implementeringen av FRISQ Care i samtliga kompatibla vårdprocesser, vilket utgör mer än 95% av all vård RKC ger.

“Vi vill vara en modern klinik i framkant som tar till oss nya lösningar och ständigt jobbar på att förbättra vårt arbetssätt och den vård vi ger. Vi tror på den informerade patienten och FRISQ har under året bevisat att deras tjänst tillför stor nytta både när det kommer till att öka patientengagemanget och förenkla det administrativa arbetet. Därför ser vi nu fram emot att börja använda FRISQ Care i samtliga av våra vårdprocesser under året.”  säger Per Svedmark, verksamhetschef på RKC, i ett webbinarium tillsammans med FRISQ. 

Vidare berättar Per att 93 % av patienterna, där många är över 65, tycker det är positivt att RKC erbjudit dem FRISQ-appen under behandlingen. Implementeringen av FRISQ Care i alla vårdprocesser har redan påbörjats och Per kommenterar arbetet med att anpassa verktyget efter de olika vårdprocesserna på följande sätt:

“Nästan alla aktiviteter är likartade i våra vårdprocesser så alla flöden utom ett går enkelt att byta ut, det stora steget är att göra den första processen men sen kan man replikera de andra flödena med en mycket mindre arbetsinsats.”

Vad gäller FRISQs relevans för övrig ortopedi och kirurgi svarar Per att:

”Pratar vi om en process där man träffar en patient, planerar någonting och sen utför det, ja då är FRISQ Care väldigt bra och i applicerbar på i princip alla vårdflöden”.

Ett sammanfattande klipp från webbinariumet går att se här: https://www.frisqholding.se/sv/webinar/

No products in the cart.