Svenska medicinteknik-bolaget NOSA börjar handlas på Nasdaq First North Growth Market

Idag inleds handeln i NOSA-aktier på Nasdaq First North Growth Market efter genomförandet av förvärvet av NosaOption AB, vilket offentliggjordes 15 mars 2023, varmed FRISQ Holding AB (publ), under föreslagen namnändring till Nosa Med AB (publ) (”NOSA” eller ”Bolaget”), förvärvade samtliga aktier i NoseOption AB.

Det svenska medicinteknik-bolaget NoseOption AB har sålt produkter sedan 2017 och är idag en ledande leverantör av intranasala andningsprodukter. Bolagets första innovation var ett intranasalt luktskydd som bland annat används inom vården. Sedan dess har Bolaget utökat sin produktportfölj med innovativa lösningar som berör inandning genom näsan. Under pandemin lanserade Bolaget en ny typ av nässkydd som reducerar exponeringen av virus och bakterier i inandningsluften. Utöver detta erbjuder bolaget även näsfilter mot skadliga luftburna partiklar, som framför allt säljs till pollenallergiker som vill ha ett naturligt skydd.

I november 2022 påbörjades förhandlingar mellan FRISQ Holding AB (publ) och NoseOption AB om ett eventuellt förvärv och den 10 mars 2023 röstades förvärvet igenom på bolagsstämman i Bolaget samtidigt som en ny styrelse utsågs. Dan Josefsberg valdes till ny styrelseordförande. Bolaget har godkänts för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och idag inleds handeln i Bolagets aktier med det nya kortnamnet (ticker) NOSA. Det var en förväntansfull VD och styrelse som traditionsenligt öppnade handeln med att ringa i börsklockan.

“Det känns fantastiskt att få påbörja ett nytt kapitel för bolaget med ett primärt fokus: tillväxt. Börsnoteringen ger oss medlen och plattformen att leverera enligt våra ambitiösa framtidsplaner och fortsätta bygga vår position som världsledande leverantör av intranasala andningsprodukter. Det har varit ett hårt jobb för att komma hit och jag vill passa på att tacka alla anställda för deras fantastiska insatser och även för förtroendet jag fått som styrelseordförande”, säger Dan Josefsberg.

Tillväxtresa med internationellt fokus i sikte
NOSA har sedan start haft en stark utveckling och är idag aktiva i norra Europa. Bolaget har en skalbar affärsmodell med en befintlig och bevisad portfölj och ett starkt distributionsnätverk. Med en utökad kassa vill bolaget nu påskynda tillväxtresan genom att öka penetrationen i befintliga marknader, samtidigt som man går in i nya strategiska marknader.

“Vi vill nu accelerera och rulla ut vårt produktsortiment internationellt och vi fokuserar på att bygga upp ett starkt distributörsnätverk, primärt i Europa och Nordamerika. Bolaget har en stor potentiell marknad och vi ser dessutom trender som talar för fortsatt stark underliggande tillväxt. Med ökad kassa kan vi gå in i nya marknader och fortsätta expandera vår säljorganisation”, säger Adrian Liljefors, tidigare VD för NoseOption AB och tilltänkt framtida VD.

Framåt vill Bolaget öka penetrationen ytterligare och förväntar sig att kunna göra det med en hög marginal eftersom större delen av de väsentliga CAPEX-investeringarna som krävs för att skala upp redan är gjorda.

Patent och andra skydd mot konkurrens
Samtliga produkter i bolagets portfölj är patenterade eller ”patent-pending”. Bolaget har även varumärkesskydd i strategiskt utvalda marknader.

”Vi har utvecklat en teknologi som möjliggör tillverkning med bra marginal och på ett sätt som är svårt för andra att kopiera, eftersom vi har en så unik produktionsteknik. Dessutom hjälper även vårt know-how och patent till att skydda portföljen”, säger Adrian Liljefors.

Mer om NOSAs produkter
NOSA luktskydd “NOSA plugs” är en unik produkt som löser ett reellt problem för personer som arbetar i situationer där dålig lukt ofta uppstår. Produktens kunder är nöjda och lojala; två tredjedelar av alla nya kunder är återköpande efter ett år och enligt Bolagets kundundersökning skulle 9 av 10 sjuksköterskor som använder produkten rekommendera den till sina kollegor. I Sverige och Finland är luktskyddet upphandlat i de flesta regionerna och tillväxten har tagit fart, även om bolaget själva anser att de bara skrapat på ytan.

“I Sverige räknar vi med att vi bara penetrerat ca drygt 2% av marknaden med NOSA Plugs och skulle man extrapolera det till Tyskland och UK till exempel, så skulle det innebära en potentiell omsättning på över 100 miljoner kr. Vi räknar dock med en väsentligt mycket högre penetrationsgrad över tid och detta gäller alltså enbart en av produkterna i vår portfölj”, säger Adrian Liljefors.

NOSA Microbal Control lanserades för ett år sedan och produkten inaktiverar virus och tar död på bakterier som kommer i kontakt med produkten. Den lämpar sig bra mot de flesta vanliga förkylningsvirus, som t.ex. Corona-virus där produkten inaktiverar upp till 93% av viruspartiklarna. Produkten fungerar även mot MRSA-bakterier som ofta annars är svår att ta död på.

”Luftburna virus smittar ofta via nässlemhinnan. Minskar man exponeringen av viruspartiklar i näsan så minskar man även risken att smittas. Microbal Control är en ny produkt och vi tror att den lämpar sig väldigt bra inom hälsa och sjukvård, inte minst inom äldrevård där det finns många utsatta. Som privatperson finns det också många situationer där det kan vara värt att skydda sig lite extra, så som i kollektivtrafiken. Efter pandemin ser vi att folk har en högre kunskapsnivå gällande smittspridning,” säger Adrian Liljefors.

År 2020 lanserades NOSA Allergy filter: en produkt som minskar exponeringen av allergener i näsan.

”Våra filter har ett mekaniskt filter som filtrerar bort pollen, damm och partiklar som är skadliga om du till exempel är pollen- eller pälsallergiker. En minskad exponering av allergener minskar risken för en allergisk reaktion och det är dessutom ett naturligt sätt att skydda sig. I dag är det många som istället tar mediciner som i sin tur ofta har biverkningar som inte alltid är så trevliga”, säger Adrian Liljefors.

No products in the cart.