Undersökning visar att svenskarna efterfrågar en mer digitaliserad hälso- och sjukvård

Det svenska folket vill bli mer delaktiga i sin behandling och de önskar bättre digitala verktyg för detta. Det visar en ny undersökning beställd av medicinteknikföretaget FRISQ.

En stor majoritet av de tillfrågade i FRISQs undersökning önskar större delaktighet i sin behandling, framför allt bättre information om sin behandling, hälsotillstånd och diagnos. Dock känner endast var åttonde svensk, 12 procent, till det nationella initiativet patientkontraktet som syftar till att göra patienten mer delaktig i sin vård.

Sex av tio svenskar som använt något digitalt vårdverktyg, exempelvis Vårdguiden på nätet eller någon av de nya nätläkarna, är nöjda med sin upplevelse. Bara tre procent är direkt missnöjda.

På en direkt fråga om de skulle vilja ha bättre digitala verktyg för sin hälsa, vård och behandling svarar 52 procent ”ja” och endast 22 procent ”nej”. Framför allt vill man att verktygen ska hjälpa till med åtkomst till journaler och möjlighet att träffa vårdpersonal digitalt.

Sverige rankas av OECD på sista plats av 33 nationer när det kommer till digitalisering av offentlig sektor, läs mer här.

”Digitalisering nödvändig för att klara efterfrågan på vård”

– Digitaliseringen av vården en nyckelfaktor för att klara de kommande utmaningarna för svensk sjukvård, både den kortsiktiga ”vårdskulden” och den mer långsiktiga ökningen i efterfrågan av vård som beror på flera faktorer. Vi kan se att andra branscher lyckats effektivisera verksamheterna och öka produktiviteten väsentligt med hjälp av digitala verktyg och lösningar och offentlig sektor kan och måste göra detsamma, säger George Thaw VD för FRISQ.

Undersökningen har mätt svenskarnas attityder till vården och genomfördes av FRISQ med hjälp av undersökningsföretaget Netigate i månadsskiftet januari/februari. Antalet respondenter var 2 010. FRISQ utvecklar lösningar för digitala vårdplaner.

Läs mer om undersökningen här samt för att hämta bilder.

Samma undersökning visar även att fler än hälften av de tillfrågade uppger att de medvetet avstått från att söka vård eller blivit förvägrade vård under det senaste året, trots att de upplevt ett vårdbehov. En majoritet av svenskarna säger att de avser att söka vård så snart pandemin är över, vilket indikerar att en stor ”vårdskuld” byggts upp. Läs mer här.

Undersökningen visar även att många svenskar anser att sjukvården blivit sämre de senaste åren, och att den blivit mer ojämlik. En tredjedel av de tillfrågade uppger att de inte får de vård den behöver inom rimlig tid. Fyra av tio svenskar anser att svensk sjukvård blivit sämre de senaste tio åren. Läs mer här.

För mer information och bildmaterial vänligen kontakta:
Peter Karaszi, PR- och IR-chef, FRISQ
Epost: peter.karaszi@frisq.se
Telefon +27 83 243 57 97

Om FRISQ
FRISQ är ett svenskt medicinteknikföretag som vill vara drivande i digitaliseringen av vårdplaner. Företagets lösning FRISQ Care är en mjukvarulösning som låter vården och patienter dela information genom samma plattform. Bland kunder återfinns Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Capio och Ryggkirurgiskt Centrum. FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.

No products in the cart.