Uppdatering gällande avyttring av FRISQ Holding ABs dotterbolag

På extra bolagsstämma den 22 februari 2022 röstade närvarande aktieägare för avyttring av FRISQ Holdings dotterbolag till Tempest SPV Ltd, under förutsättning att köpeskillingen inte ändrades (106,4 MSEK), aktieöverlåtelseavtalet skedde på marknadsmässiga villkor och att undertecknande skulle ske senast den 28 februari 2022, 23.59 CET. Köparen har på grund av allvarlig sjukdom begärt anstånd med att inkomma med ett underskrivet och bindande aktieöverlåtelseavtal. Styrelsen har därför beslutat att ge köparen anstånd med att inkomma med nödvändig dokumentation.
 
Styrelsen kommer kalla till en ny bolagsstämma för godkännande av överlåtelserna under förutsättning att det finns ett påskrivet aktieöverlåtelseavtal.

No products in the cart.