Utrullning av en förbättrad patientlösning

I januari 2022 startade vi den breda utrullningen av en helt ny patientlösning – en användarvänlig webbappslösning utvecklad under nästan 12 månader – med och för våra kunder och deras patienters behov.

Den nya lösningen levererar på tre huvudsakliga mål: att underlätta för patienten att vara involverad i sin vård, att skapa en mer personlig vårdupplevelse och att avlasta vården genom att göra patienten till en aktiv medproducent under vårdresan.

Lösningen har börjat implementeras hos flertalet av våra kunder och vi har fått positiv feedback från kunder som har berömt användarvänligheten.

“Grattis till den nya patientlösningen! Jag är imponerad och jag tror starkt på att detta kommer att göra det ännu lättare att engagera patienter i sin vård”, säger Ida Kindlund, digital projektledare på Capio Arto Clinic.


Översikt över nyckelfunktionerna:


Underlättar för patienten att vara fullt informerad genom enkel tillgång till sin vårdplan

 • Åtkomst från vilken enhet som helst, ingen nedladdning behövs
 • Användarvänlig översikt över patientens vårdaktiviteter med relevant information i varje steg av vårdresan
 • Översikt över uppgifter som ska utföras
 • Enkel och säker autentisering: stöder flera autentiseringsmetoder inklusive bank-ID för den svenska marknaden
 • Intuitiv design skräddarsydd för enheten du använder (mobil, läsplatta, dator)
 • Pausa och återuppta aktiviteter med hjälp av automatisk sparfunktion

Levererar en personlig vårdupplevelse

 • Frågor anpassade efter individuell patientsituation: Möjlighet att anpassa formulär med regler & uttryck.
 • Automatisk anpassning av aktiviteter utifrån situation
 • Innehåll anpassat efter individuellt vårdbehov
 • Relevant och engagerande innehåll – integrera videor och bilder för att skapa en rikare användarupplevelse

Gör patienten till en aktiv medproducent för att använda värdefulla resurser på bästa möjliga sätt

 • Patienten kan ta del av relevant information inför möten för att göra dem informerade och förberedda
 • Patienten kan själv dela information och svara på frågeformulär på egen hand i en takt som passar dem, därifrån det passar dem
 • Avisering påminner och uppmärksammar patienten om aktiviteter som behövs genomföras genom notifiering via önskad kanal (SMS, mail etc)


På tisdag är det sista dagen att teckna i vår företrädesemission. Läs mer om denna och teckna aktier här.


No products in the cart.