Verksamhetsuppdatering från FRISQ

FRISQ Holding AB har som tidigare kommunicerat genomfört en riktad nyemission av 18 150 000 aktier till emissionskursen en (1) SEK per aktie. Denna nyemission kommer följas upp av en företrädesemission till samtliga aktieägare om högst 13,8 miljoner aktier till samma emissionskurs. Detaljerna om denna företrädesemission kommer att kommuniceras i nästa vecka.
 
FRISQ avser att med det tillförda kapitalet accelerera bolagets positiva kommersiella utveckling med fokus på Sverige. Efter nästan två år av coronapandemi som har drabbat vården hårt resursmässigt, så ser vi att både den offentliga och privata vården åter är intresserad av att investera i digitala verktyg för att förbättra patientupplevelsen och effektivisera vårdleveransen. Detta gäller framför allt för de patienter som behöver kontinuerlig vård, såsom kroniskt sjuka, eller där behov föreligger för digital vårdkommunikation med patienten. Ett exempel på det senare kan vara kommunikation mellan vård och patient före och efter en operation. Utveckling mot förändrade ersättningssystem där vårdgivare kommer att ersättas för längre vårdinsatser, så kallade vårdepisoder, snarare än för isolerade vårdaktiviteter, påskyndar denna utveckling ytterligare.
 
FRISQ utökar kontinuerligt sitt samarbete med ett växande antal privata vårdgivare och fler verksamheter inom dessa vårdföretag. Ett bra exempel är Capio där hittills både äldrevården och ortopediverksamheten använder FRISQ Care, vilket uppskattas både av vårdpersonalen och patienterna. Igår startades användandet av FRISQ Care upp på de sista av Capios avdelningar för geriatrik och slutenvårdsrehab vilket innebär att lösningen nu används på 17 avdelningar i 7 olika verksamheter. Ett annat bra exempel är samarbetet med Aleris för att förbättra mödravården och stärka samverkan mellan blivande föräldrar, barnmorskemottagningen och förlossningsenheten genom att via FRISQ introducera digitaliserade vårdplaner.
 
Även inom den offentliga vården har efterfrågan på våra lösningar tagit fart. FRISQ har till exempel efter lång pilotverksamhet blivit leveransgodkända som leverantör inom Västra Götalandsregionen (VGR), vilket möjliggör en utrullning av vårt system i regionen. Vi ser också stora möjligheter att via partners (till exempel leverantörer av journalsystem), genom samarbeten och integration nå ut på bred front till den offentliga sjukvården i landets regioner.
 
FRISQ har också det senast halvåret gjort stora framsteg med att göra produkten FRISQ Care mer användarvänlig och skalbar. Bland annat har vi förbättrat patientupplevelsen för både mobiltelefon- och datoranvändning. Ett annat område där produkten har utvecklats är hur data från FRISQ kan användas för både analyser som syftar till att förbättra vårdgivarens verksamhet och bredare forskning som syftar till att bättre förstå hur patientutfall påverkas av olika aktiviteter i vårdleveransen.
 
Sammantaget ser vi fram mot ett spännande 2022 med en stigande efterfrågan på de lösningar som FRISQ erbjuder.
 
George Thaw, VD FRISQ

No products in the cart.