Archives

 • FRISQ offentliggör utfallet av företrädesemissionen

  FRISQ Holding AB (publ) (”FRISQ” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 17 mars 2022 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 2 236 015 aktier, vilket motsvarar ca 18,65 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför således Bolaget cirka 2.2 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Företrädesemissionen i sammandragDen 17 mars 2022 beslutades …

  More
 • Idag är sista dagen att teckna aktier i FRISQ Holding ABs pågående företrädesemission

  Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (” Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. …

  More
 • Idag inleds teckningstiden i FRISQs företrädesemission

  Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill …

  More
 • FRISQ genomför en företrädesemission om 12 MSEK

  Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill …

  More
 • FRISQ Holding AB genomför nyemission för att säkerställa bolagets finansiella position

  FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”) har i tidigare pressmeddelande offentliggjort sin avsikt att genomföra en nyemission. FRISQ har nu genomfört en nyemission.  Eftersom styrelsen i FRISQ Holding AB (nedan ”Frisq” eller ”Bolaget”) under måndagen inte har mottagit ett underskrivet och bindande aktieöverlåtelseavtal från TEMPEST SPV Ltd har styrelsen med stöd av stämmobemyndigandet beslutat att genomföra …

  More
 • FRISQ har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier om 78,75 miljoner SEK

  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANA- DA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV …

  More
No products in the cart.