Archives

  • NOSA lämnar in patentansökan för ny innovation inom luktträning

    Drygt 20% av den globala befolkningen uppskattas lida av någon form av nedsatt luktförmåga. Trots detta har det hittills saknats godkända medicintekniska produkter för behandling. Efter en lång produktutvecklingsprocess tillsammans med forskare på KI är nu “NOSA smell training” färdigutvecklad. Produkten är framtagen i syfte att effektivisera behandlingsmetoden och samtidigt förkorta behandlingsperioden markant. Målsättningen är …

    More
  • NOSA inleder samarbete med Tingstad, svensk distributör inom kontor och industri

    Tingstad, som är en av Sveriges största distributörer av förbrukningsartiklar, arbetskläder och utrustning, har idag lagt sin första order av Nosa Plugs. Tingstad riktar sig primärt mot B2B-kunder, såsom exempelvis städbolag, restauranger, verkstäder och hotell, och har fysiska butiker i Göteborg, Jönköping, Malmö och Oslo. Tingstad omsätter drygt 3,1 MDR SEK årligen och är idag …

    More
No products in the cart.