Archives

 • FRISQs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

  Januari – December 2022 VD-kommentarUnder 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) utvärderat flera olika alternativ för att säkra bolagets framtid. Denna utvärdering ledda fram till en lösning där Cambio Helathcare Systems förvärvade FRISQs operativa verksamhet för 40 miljoner SEK den 31 oktober 2022. Parallellt har styrelsen arbetat med att identifiera en lämplig förvärvskandidat …

  More
 • Rapport Q4 och Bokslutskommuniké 2021

  Januari – December 2021 VD-kommentarFörhoppningarna att vården skulle kunna blicka mot tiden efter pandemin, inklusive det nödvändiga innovationsarbetet som behövs, fick sig än en gång en kraftig törn när Omikron-varianten bildade en ny våg i sista kvartalet 2021. Vi är därför extra stolta över vad vi har lyckats åstadkomma under utmanande förutsättningar.Samarbetet med bioteknikföretagen UCB …

  More
 • Bokslutskommuniké 2020

  Januari-december 2020 VD-kommentar För oss som jobbar i vårdsektorn var det fjärde kvartalet 2020 lika präglat av den globala pandemin som tidigare kvartal, nästan ännu mer eftersom vi tyvärr drabbats av en andra coronavåg innan vi hunnit börja vaccinera. Det är ett bekymmersamt läge för världens regeringar och vad som kallas ”utmaning” för dess vårdsektorer …

  More
 • Frisq: Bokslutskommuniké 2019 – Visade effektivitetsvinster och högt patientengagemang

  Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2019 Rapporterad nettoomsättning var 0,03 Mkr (2,6) Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,53 Mkr Omklassificering av EU-finansierade kommersiellaprojekt till övriga intäkter om 0,5 Mkr Övriga intäkter uppgick till 0,6 Mkr (0,4) Resultatet per aktie uppgick till -0,9 kr (-0,7) Kassaflödet uppgick till -21,0 Mkr (-10,6) Likvida medel per 31 december var …

  More
 • Frisq: Kraftig intäktsökning och internationell lansering

  FINANSIELL UTVECKLING Fjärde kvartalet 2018                 De totala intäkterna uppgick till 3,0 Mkr (0,1) varav nettoomsättning utgjorde 2,6 Mkr (0,1).   Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,4). Januari – december 2018   De totala intäkterna uppgick till 6,4 Mkr (0,3) varav nettoomsättning utgjorde 5,3 Mkr (0,2).   …

  More
 • Bokslutskommuniké 2017

  Januari – December 2017 Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2017 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,1 Mkr (0) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-6,6) Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,4 kr (-0,4) Investeringar i balanserade utvecklingsutgifter för kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (1,7) Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -8,7 …

  More
No products in the cart.