Archives

 • FRISQs årsredovisning för 2022 är publicerad

  Styrelsen i FRISQ Holding AB meddelar härmed att årsredovisningen för 2022 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska. Årsredovisningen kan också på begäran erhållas per post – vänligen kontakta FRISQ per e-post investor@frisq.se. För ytterligare information: Mats Lindstrand, VD FRISQ Holding ABE-mail: investor@frisq.se Kort om FRISQ: FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq …

  More
 • FRISQs årsredovisning för 2021 är publicerad

  FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2021 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen avviker delvis vad gäller moderbolagets redovisning jämfört med vad som tidigare publicerats i bokslutskommunikén. Årsredovisningen är författad på svenska. Årsredovisningen kan också på begäran erhållas per post – vänligen kontakta FRISQ per telefon 08-120 131 21 alternativt e-post investor@frisq.se. För ytterligare information: …

  More
 • FRISQs årsredovisning för 2020 är publicerad

  FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2020 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska. Årsredovisningen kan också på begäran erhållas per post – vänligen kontakta FRISQ per telefon 08-120 131 21 alternativt e-post investor@frisq.se.  För ytterligare information: George Thaw, VD, FRISQinvestor@frisq.se Kort om FRISQ: FRISQ är ett svenskt healthtechföretag som vill vara drivande …

  More
 • Frisq: FRISQs årsredovisning för 2019 är publicerad

  FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2019 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska. Årsredovisningen kan också på begäran erhållas per post – vänligen kontakta FRISQ per telefon 08-120 131 21 alternativt e-post info@frisq.se. För ytterligare information: Martin Irding, VD FRISQTel: +46 (0)8 120 131 21martin.irding@frisq.se PDF

  More
 • Frisq: FRISQ:s årsredovisning för 2018 är publicerad

  FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2018 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska. Årsredovisningen kan på begäran erhållas per post – Vänligen kontakta FRISQ per telefon 08-120 131 21 alternativt e-post info@frisq.se. FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se. För ytterligare information, vänligen besök bolagets hemsida eller kontakta:Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se  PDF

  More
 • FRISQ publicerar årsredovisningen för 2017

  FRISQ meddelar idag att den fullständiga årsredovisningen för 2017 nu finns publicerad på bolagets hemsida, www.frisqholding.se. Årsredovisningen är på svenska. Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. Vänligen kontakta bolaget per telefon 08-120 131 21 eller via e-post info@frisq.se. För ytterligare information, vänligen kontakta: Magdalena Stenbäck, CFO, magdalena.stenback@frisq.se Denna information är …

  More
No products in the cart.