Archives

 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för andra kvartalet 2023

  VD har ordet Den starka försäljningstillväxt hos slutkund som vi såg i första kvartalet fortsätter in i årets andra kvartal och vi avslutar därmed ännu ett framgångsrikt kvartal med ytterligare försäljningsrekord (2,8 MSEK), till en fortsatt hög bruttomarginal på drygt 67 %. Såväl intäkter som kostnadsbas utvecklas i linje med prognos under kvartalet och vi …

  More
 • FRISQs delårsrapport för andra kvartalet 2022

  VD kommentarVård-Sverige närmade sig under kvartalet den vårdkris vi nu befinner oss i och sommar-månaderna har varit extremt utmanande på många håll i landet. Vårdsituationen gör att behovet av lösningar som kan hjälpa till att avlasta systemet utan att sänka kvaliteten på vården är både stort och tydligt. Här vet vi att FRISQ kan skapa …

  More
 • FRISQs delårsrapport andra kvartalet 2021

  VD-kommentarFRISQs kapitalmarknadsdag i maj var ett fint tillfälle att presentera var FRISQ är och vart vi är på väg. Vi kunde då, och kan nu, rapportera att högre löpande intäkter har haft en positiv effekt på kassaflödet, tillsammans med en kostnadskontroll som förskjutit medel från administration till utveckling och marknadsbearbetning, inklusive utökad säljstyrka och mer …

  More
 • Delårsrapport andra kvartalet 2020

  VD-kommentarDet är ett privilegium för mig att idag presentera min första kvartalsrapport och FRISQ:s andra kvartalsresultat för 2020.Den pågående pandemin har inneburit stora utmaningar för en vårdsektor som, av nödvändighet, tvingats prioritera akutsjukvård – ofta med gammaldags verktyg och metoder som har ansträngts till bristningsgränsen – över modernisering och digitalisering. Men pandemin har också gjort …

  More
 • Frisq: Delårsrapport andra kvartalet 2019

  Fokus på större affärer och samarbeten VD Martin Irding kommenterar det andra kvartalet FRISQ:s produkt efterfrågas av flera parter  Under det andra kvartalet har det blivit ännu tydligare att FRISQ:s produkt efterfrågas avsjukvården. Det första exemplet på att så är fallet är samarbetet Alliance for Innovative Care.Samarbetsalliansen, som består av CompuGroup Medical (CGM), Cambio, InterSystems, …

  More
 • Delårsrapport andra kvartalet 2018

  Januari – juni 2018 FRISQ stärker positionen som ledande utvecklare av digitala verktyg i vården Finansiell utveckling andra kvartalet 2018  Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0,1). Utöver  nettoomsättningen hade koncernen övriga rörelseintäkter om 0,4 Mkr (0,0).  Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,0 Mkr (-7,7).  Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,6 kr …

  More
No products in the cart.