Archives

 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för andra kvartalet 2023

  VD har ordet Den starka försäljningstillväxt hos slutkund som vi såg i första kvartalet fortsätter in i årets andra kvartal och vi avslutar därmed ännu ett framgångsrikt kvartal med ytterligare försäljningsrekord (2,8 MSEK), till en fortsatt hög bruttomarginal på drygt 67 %. Såväl intäkter som kostnadsbas utvecklas i linje med prognos under kvartalet och vi …

  More
 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för första kvartalet 2023

  VD har ordetDet är med stor glädje jag nu får äran att författa det första VD-ordet för NOSA som ett börsnoterat bolag och givetvis känns det extra kul att kunna leverera vår starkaste Q1-rapport någonsin, som överstiger våra förväntningar för såväl intäkter som marginaltillväxt. Efter ett gediget arbete med såväl det omvända förvärvet samt åternoteringen …

  More
 • FRISQs årsredovisning för 2022 är publicerad

  Styrelsen i FRISQ Holding AB meddelar härmed att årsredovisningen för 2022 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska. Årsredovisningen kan också på begäran erhållas per post – vänligen kontakta FRISQ per e-post investor@frisq.se. För ytterligare information: Mats Lindstrand, VD FRISQ Holding ABE-mail: investor@frisq.se Kort om FRISQ: FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq …

  More
 • FRISQs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

  Januari – December 2022 VD-kommentarUnder 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) utvärderat flera olika alternativ för att säkra bolagets framtid. Denna utvärdering ledda fram till en lösning där Cambio Helathcare Systems förvärvade FRISQs operativa verksamhet för 40 miljoner SEK den 31 oktober 2022. Parallellt har styrelsen arbetat med att identifiera en lämplig förvärvskandidat …

  More
 • NoseOption AB – Årsredovisning 2022

  Årsredovisning 2022 – NoseOption AB

  More
 • FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

  VD-kommentarEfter en längre tids utvärdering av de bästa alternativen för att säkra FRISQs långsiktiga ekonomiska stabilitet och ett breddinförande av individanpassade, interaktiva vårdplaner som skapar värden för både patienter och vårdpersonal i Sverige, har styrelsen i FRISQ Holding AB accepterat ett bud att avyttra den operativa verksamheten (i form av dotterbolaget FRISQ AB) till Cambio …

  More
No products in the cart.