NOSA plugs 3
previous arrow
next arrow
NOSA microbial control nose plug
previous arrow
next arrow

NOSA microbial control

NOSA microbial control är utformad för att minska exponeringen av virus och bakterier vid inandning genom näsan. En minskad exponering för virus och bakterier minskar risken för luftvägsinfektioner. Produkten är lätt att andas genom, diskret och bekväm att bära.

NOSA microbial control är en medicinteknisk produkt klass I och finns tillgänglig i Europa. Externa laboratorietester har visat att NOSA microbial control kan reducera upp till 93% av Coronavirus, Rhinovirus och Norovirus samt 99% av Staphylococci (MRSA), Pneumococci och E-coli vid kontakt med produkten.

Finns i 50-pack.

Minskar exponeringen av virus och bakterier

upp till

93% virusreducering

upp till

99% bakteriell reduktion

Unik design

Years of product development resulted in a patented design that:

  1. Reduces bad smell
  2. Is easy to breathe through
  3. Is discreet and comfortable
  4. Innovative lamella design
  5. Fresh menthol fragrance

HUR FUNGERAR NOSA MICROBIAL CONTROL?

NOSA microbial control placeras i näsborrarna så att man enkelt kan andas genom produkten. Produktens design tvingar luften att passera genom enhetens lamellstruktur där den inaktiverar virus och dödar bakterier som kommer i kontakt med produkten. Detta är möjligt tack vare de silverfosfatpartiklar som infunderats i materialet. På så sätt minskar enheten mängden virus och bakterier som kommer in i de övre luftvägarna. 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT SKYDDA NÄSAN?

Inuti näsan finns ett känsligt område som kallas slemhinnan. Genom detta område kan virus och bakterier komma in i kroppen och infektera människor. En minskad exponering för virus och bakterier i näsan har visat sig minska risken för luftvägsinfektioner. NOSA mikrobiell kontroll är testad mot många av de vanligaste influensavirusen.

Den senaste forskningen visar att det finns två typer av celler i näsan som är den troliga ingångspunkten för covid-19. Dessa celler fungerar som ”virala ingångsreceptorer” och är mycket tillgängliga för coronaviruset på grund av placeringen i näsan.³

Spela videoklipp

¹ vårdhandboken, 2019

² folkhälsomyndigheten, 2022

³ Sungnak et al, SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes, Nature Medicin 26, s.681–687 (2020)

⁴ Läkemedelsverket, 2021

⁵ Europeiska Kommissionen, 2022

Distribution

Map SV Placeholder
Map SV

Breathe with care

Inga produkter i varukorgen.