Archives

 • FRISQs årsredovisning för 2022 är publicerad

  Styrelsen i FRISQ Holding AB meddelar härmed att årsredovisningen för 2022 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska. Årsredovisningen kan också på begäran erhållas per post – vänligen kontakta FRISQ per e-post investor@frisq.se. För ytterligare information: Mats Lindstrand, VD FRISQ Holding ABE-mail: investor@frisq.se Kort om FRISQ: FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq …

  More
 • FRISQs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

  Januari – December 2022 VD-kommentarUnder 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) utvärderat flera olika alternativ för att säkra bolagets framtid. Denna utvärdering ledda fram till en lösning där Cambio Helathcare Systems förvärvade FRISQs operativa verksamhet för 40 miljoner SEK den 31 oktober 2022. Parallellt har styrelsen arbetat med att identifiera en lämplig förvärvskandidat …

  More
 • FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

  VD-kommentarEfter en längre tids utvärdering av de bästa alternativen för att säkra FRISQs långsiktiga ekonomiska stabilitet och ett breddinförande av individanpassade, interaktiva vårdplaner som skapar värden för både patienter och vårdpersonal i Sverige, har styrelsen i FRISQ Holding AB accepterat ett bud att avyttra den operativa verksamheten (i form av dotterbolaget FRISQ AB) till Cambio …

  More
 • FRISQs delårsrapport för andra kvartalet 2022

  VD kommentarVård-Sverige närmade sig under kvartalet den vårdkris vi nu befinner oss i och sommar-månaderna har varit extremt utmanande på många håll i landet. Vårdsituationen gör att behovet av lösningar som kan hjälpa till att avlasta systemet utan att sänka kvaliteten på vården är både stort och tydligt. Här vet vi att FRISQ kan skapa …

  More
 • Korrigering: Delårsrapport första kvartalet 2022

  Korrigeringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. VD-kommentarUnder kvartalet har vi utökat vårt samarbete med den privata vårdgivaren Capio. Utöver det fleråriga avtalet med Capio Äldre och Mobil Vård har Capio Ortopedi tecknat ett 3-årigt avtal med oss. Det nya avtalet tecknades efter ett framgångsrikt pilotprojekt, som verkligen bevisar att FRISQ Care tillför värde som våra …

  More
 • Delårsrapport första kvartalet 2022

  VD-kommentarUnder kvartalet har vi utökat vårt samarbete med den privata vårdgivaren Capio. Utöver det fleråriga avtalet med Capio Äldre och Mobil Vård har Capio Ortopedi tecknat ett 3-årigt avtal med oss. Det nya avtalet tecknades efter ett framgångsrikt pilotprojekt, som verkligen bevisar att FRISQ Care tillför värde som våra kunder är villiga att betala för. …

  More
No products in the cart.