Archives

 • NOSA lämnar in patentansökan för ny innovation inom luktträning

  Drygt 20% av den globala befolkningen uppskattas lida av någon form av nedsatt luktförmåga. Trots detta har det hittills saknats godkända medicintekniska produkter för behandling. Efter en lång produktutvecklingsprocess tillsammans med forskare på KI är nu “NOSA smell training” färdigutvecklad. Produkten är framtagen i syfte att effektivisera behandlingsmetoden och samtidigt förkorta behandlingsperioden markant. Målsättningen är …

  More
 • NOSA inleder samarbete med Tingstad, svensk distributör inom kontor och industri

  Tingstad, som är en av Sveriges största distributörer av förbrukningsartiklar, arbetskläder och utrustning, har idag lagt sin första order av Nosa Plugs. Tingstad riktar sig primärt mot B2B-kunder, såsom exempelvis städbolag, restauranger, verkstäder och hotell, och har fysiska butiker i Göteborg, Jönköping, Malmö och Oslo. Tingstad omsätter drygt 3,1 MDR SEK årligen och är idag …

  More
 • Nosas produkt blir upphandlad i Estland

  Idag står det klart att Nosas största produkt, Nosa menthol plugs, blivit upphandlad av Estlands ledande vårdinstitution, North Estonia Medical Centre. Institutionen består av över 30 specialistcenter och har nästan 5000 medarbetare.  “Vi har tidigare sålt till ett antal olika vårdenheter i Estland och vi har sett en ökad efterfrågan här, men att få produkten …

  More
 • NOSA erhåller patent på NOSA plugs i Indien

  Nosa Plugs AB kan idag meddela att de har fått patent beviljat för sin luktskydds-produkt, NOSA menthol plugs, i Indien. Det innebär att bolaget nu innehar patent på produkten i samtliga 18 strategiskt utvalda marknader som bolaget ansökt om patent på.  “Vi ser en stor tillväxtpotential genom etablering på en rad nya marknader de kommande …

  More
 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för första kvartalet 2023

  VD har ordetDet är med stor glädje jag nu får äran att författa det första VD-ordet för NOSA som ett börsnoterat bolag och givetvis känns det extra kul att kunna leverera vår starkaste Q1-rapport någonsin, som överstiger våra förväntningar för såväl intäkter som marginaltillväxt. Efter ett gediget arbete med såväl det omvända förvärvet samt åternoteringen …

  More
No products in the cart.