Archives

 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för första kvartalet 2023

  VD har ordetDet är med stor glädje jag nu får äran att författa det första VD-ordet för NOSA som ett börsnoterat bolag och givetvis känns det extra kul att kunna leverera vår starkaste Q1-rapport någonsin, som överstiger våra förväntningar för såväl intäkter som marginaltillväxt. Efter ett gediget arbete med såväl det omvända förvärvet samt åternoteringen …

  More
 • Korrigering: Delårsrapport första kvartalet 2022

  Korrigeringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. VD-kommentarUnder kvartalet har vi utökat vårt samarbete med den privata vårdgivaren Capio. Utöver det fleråriga avtalet med Capio Äldre och Mobil Vård har Capio Ortopedi tecknat ett 3-årigt avtal med oss. Det nya avtalet tecknades efter ett framgångsrikt pilotprojekt, som verkligen bevisar att FRISQ Care tillför värde som våra …

  More
 • Delårsrapport första kvartalet 2022

  VD-kommentarUnder kvartalet har vi utökat vårt samarbete med den privata vårdgivaren Capio. Utöver det fleråriga avtalet med Capio Äldre och Mobil Vård har Capio Ortopedi tecknat ett 3-årigt avtal med oss. Det nya avtalet tecknades efter ett framgångsrikt pilotprojekt, som verkligen bevisar att FRISQ Care tillför värde som våra kunder är villiga att betala för. …

  More
 • Delårsrapport första kvartalet 2021 – Omsättning högre än tidigare helår

  VD-kommentarPandemin fortsätter att påverka vår bransch på många sätt. Men även om utrymmet för långsiktiga digitaliseringsbeslut är litet just nu, rullar FRISQs pilotprojekt på som planerat – eller bättre. Våra kunders innovationsprojekt fortsätter med FRISQ Care som grund och vi har i flera fall tillfrågats om möjligheten att utöka vårt engagemang. Vår produktutveckling får väldigt …

  More
 • Delårsrapport första kvartalet 2020

  Statligt erkännande skapar möjligheter i en turbulent tid. FRISQ – enda tekniska lösningen som uppfyller behoven för patientkontraktet VD-kommentarUnder årets första tre månader genomförde vi en övertecknad företrädesemission om cirka 74,6 Mkr och många affärs-utvecklingsinitiativ med kunder både i Sverige och utomlands. Vi tecknade en avsiktsförklaring med det prestigefulla universitets-sjukhuset Dartmouth-Hitchcock Medical Center i USA. …

  More
 • Frisq: Delårsrapport första kvartalet 2019

  Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större upphandlingar VD Martin Irding kommenterar det första kvartalet Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större upphandlingar FRISQ befinner sig, som tidigare kommunicerats, i en fas där fokus skiftar från leveranser av pilot- och Proof of Concept-projekt till införsäljning av den första standardiserade och skalbara …

  More
No products in the cart.