Archives

 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för andra kvartalet 2023

  VD har ordet Den starka försäljningstillväxt hos slutkund som vi såg i första kvartalet fortsätter in i årets andra kvartal och vi avslutar därmed ännu ett framgångsrikt kvartal med ytterligare försäljningsrekord (2,8 MSEK), till en fortsatt hög bruttomarginal på drygt 67 %. Såväl intäkter som kostnadsbas utvecklas i linje med prognos under kvartalet och vi …

  More
 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för första kvartalet 2023

  VD har ordetDet är med stor glädje jag nu får äran att författa det första VD-ordet för NOSA som ett börsnoterat bolag och givetvis känns det extra kul att kunna leverera vår starkaste Q1-rapport någonsin, som överstiger våra förväntningar för såväl intäkter som marginaltillväxt. Efter ett gediget arbete med såväl det omvända förvärvet samt åternoteringen …

  More
 • FRISQs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

  Januari – December 2022 VD-kommentarUnder 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) utvärderat flera olika alternativ för att säkra bolagets framtid. Denna utvärdering ledda fram till en lösning där Cambio Helathcare Systems förvärvade FRISQs operativa verksamhet för 40 miljoner SEK den 31 oktober 2022. Parallellt har styrelsen arbetat med att identifiera en lämplig förvärvskandidat …

  More
 • FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

  VD-kommentarEfter en längre tids utvärdering av de bästa alternativen för att säkra FRISQs långsiktiga ekonomiska stabilitet och ett breddinförande av individanpassade, interaktiva vårdplaner som skapar värden för både patienter och vårdpersonal i Sverige, har styrelsen i FRISQ Holding AB accepterat ett bud att avyttra den operativa verksamheten (i form av dotterbolaget FRISQ AB) till Cambio …

  More
 • FRISQs delårsrapport för andra kvartalet 2022

  VD kommentarVård-Sverige närmade sig under kvartalet den vårdkris vi nu befinner oss i och sommar-månaderna har varit extremt utmanande på många håll i landet. Vårdsituationen gör att behovet av lösningar som kan hjälpa till att avlasta systemet utan att sänka kvaliteten på vården är både stort och tydligt. Här vet vi att FRISQ kan skapa …

  More
 • Korrigering: Delårsrapport första kvartalet 2022

  Korrigeringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. VD-kommentarUnder kvartalet har vi utökat vårt samarbete med den privata vårdgivaren Capio. Utöver det fleråriga avtalet med Capio Äldre och Mobil Vård har Capio Ortopedi tecknat ett 3-årigt avtal med oss. Det nya avtalet tecknades efter ett framgångsrikt pilotprojekt, som verkligen bevisar att FRISQ Care tillför värde som våra …

  More
No products in the cart.