Archives

 • Kommuniké från årsstämman i FRISQ

  Årsstämman i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 10 mars 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ. VinstdispositionÅrsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning. AnsvarsfrihetStyrelsens ledamöter …

  More
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ

  Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 31 oktober 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i dotterbolagetExtra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna försäljning av samtliga aktier i Frisq AB, org. nr 556783-5664, villkorat av att aktieöverlåtelseavtal ingås …

  More
 • Kommuniké från årsstämman i FRISQ

  Årsstämman 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 5 maj 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. VinstdispositionÅrsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras …

  More
 • Kommuniké från fortsatt bolagsstämma i FRISQ

  Fortsatt extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 22 februari 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i dotterbolagenBolagsstämman har idag beslutat att godkänna om försäljning av samtliga aktier i bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding …

  More
 • Information om beslut om fortsatt bolagsstämma i FRISQ

  Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls den 8 februari 2022 kl 15:00 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Ajournering av fråga om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen till 22 februari 2022Bolagsstämman har beslutat att ajourneras och att beslut om försäljning av samtliga aktier i bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, …

  More
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB den 8/2 kl 14:00

  Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 8 februari 2022 kl 14.00 CET varvid aktieägarna fattade följande beslut. Ändring av Bolagets bolagsordningExtra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolaget verksamhetsföremål till att inkludera äga och förvalta lös egendom utöver, eller istället för, Bolagets nuvarande verksamhet, …

  More
No products in the cart.