Archives

 • Nosa erhåller patent på sin filter-lösning i Indien

  Nosa Plugs AB kan idag meddela att de har fått patent beviljat för sitt näsfilter, en lösning som idag återfinns i NOSA allergy filter, i Indien. Lösningen består av en näsplugg som innehåller ett filter som man andas igenom. Beroende på vilket filtermedia som används i lösningen kan partiklar i olika storlekar filtreras, såsom exempelvis …

  More
 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för andra kvartalet 2023

  VD har ordet Den starka försäljningstillväxt hos slutkund som vi såg i första kvartalet fortsätter in i årets andra kvartal och vi avslutar därmed ännu ett framgångsrikt kvartal med ytterligare försäljningsrekord (2,8 MSEK), till en fortsatt hög bruttomarginal på drygt 67 %. Såväl intäkter som kostnadsbas utvecklas i linje med prognos under kvartalet och vi …

  More
 • Villkor för skyldighet att teckna nya aktier med stöd av utgivna teckningsoptioner i Nosa Plugs AB är uppfyllda

  Den 10 mars 2023 ingick Nosa Plugs AB (tidigare firma FRISQ Holding AB) (NOSA) och aktieägarna för NoseOption AB ett aktieöverlåtelseavtal gällande överlåtelse av samtliga aktier i NoseOption AB mot nya aktier i NOSA, sk omvänt förvärv. Såsom ett led i nämnda avtal beslöt årsstämman den 10 mars 2023 att ge ut sammanlagt 5 000 …

  More
 • Godkännande att påbörja klinisk studie av Nosas luktträningskit

  Givet det etiska godkännandet står det nu klart att Nosa kommer att delta i en klinisk studie ledd av Karolinska Institutet. Syftet med studien är att utvärdera effekten av Nosas nya lösning för luktträning, ”Nosa smell training”. Patientrekrytering till forskningsprojektet kommer att påbörjas inom kort från utvalda vårdinrättningar. Effektiviteten av Nosas produkt kommer att jämföras …

  More
 • Nosa Plugs AB: Inbjudan till webbsänd intervju i samband med kvartalsrapportering

  Den 18 augusti kl 10:00 kommer en kort presentation av Nosa Plugs ABs kvartalsrapport för Q2 2023 hållas för aktieägare, media och övriga intressenter. Bolagets VD, Adrian Liljefors, kommer även att intervjuas av Herman Kuntscher från Carlsquare. Deltagare kommer att kunna följa eventet via webbsändning och det kommer även att finnas en möjlighet att ställa …

  More
 • NOSA inleder samarbete med distributör i Australien och expanderar därigenom till ny kontinent

  NOSA har inlett ett nytt samarbete med den australiensiska distributören Safety and Mobility. Safety and Mobility tillhandahåller medicintekniska produkter och engångsartiklar inom australiensisk sjukvård, äldrevård samt särskilda boenden. Bolaget har varit verksamma i över 10 år och har ett gott rykte och en bred kundbas. Samarbetet med Safety and Mobility är ett första steg in …

  More
No products in the cart.