fbpx

NOSA microbial control

$7,99

NOSA microbial control är utformad för att minska exponeringen av virus och bakterier genom inandning via näsan. En minskad exponering av virus och bakterier har visat sig minska risken för luftvägsinfektioner. Produkten är lätt att andas igenom, diskret och bekväm att bära.

NOSA microbial control är en medicinteknisk produkt, klass I och säljs i Europa. Externa labbtester har visat att NOSA microbial control kan reducera coronavirus, rhinovirus och norovirus upp till 93%, samt även stafylokocker (MRSA), pneumokocker och e-coli upp till 99%.

 

NOSA microbial control
NOSA microbial control
NOSA microbial control
previous arrow
next arrow
NOSA microbial control nose plug
previous arrow
next arrow

Reducerar exponeringen av virus och bakterier:

viral control

upp till

93% reducering av virus

N

CORONAVIRUS

N

RHINOVIRUS

N

NOROVIRUS

bakterier NOSA

upp till

99% reducering av bakterier

N

STAFYLOKOCKER inkl. MRSA

N

PNEUMOKOCKER

N

E-COLI

NOSA microbial control - how does it work?

Hur fungerar NOSA microbial control?

 

NOSA microbial control placeras i näsan så att användaren kan andas igenom produkten. Designen tvingar luften att passera genom lamellstrukturen och inaktiverar då virus och tar död på bakterier som kommer i kontakt med produkten. Detta är möjligt då produkten innehåller silversulfatpartiklar inkapslat i materialet. 

På så sätt minskas mängden aktiva virus och bakterier som passerar till de övre luftvägarna. NOSA microbial control är en CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I och säljs i Europa.

 

Varför är det viktigt att skydda näsan?

 

Inuti näsan finns en känslig slemhinna. Virus och bakterier kan ta sig in i kroppen och smitta oss via detta känsliga område. En minskad exponering av virus och bakterier i näsan har visat sig reducera risken för luftvägsinfektioner. 

Den senaste forskningen visar även att det finns två typer av celler i näsan som COVID-19 primärt angriper för att infektera kroppen. Dessa celler fungerar som ”inträdesreceptorer” för coronaviruset. Eftersom dessa receptorer är placerade i näsan är dessa extra utsatta.³

 NOSA microbial control är testad mot många av de mest förekommande förkylningsvirus.

NOSA microbial control 7 pack
NOSA microbial control Subway

LÄS MER

Coronaviruset är ett av de mest förekommande förkylningsvirus just nu, tillsammans med rhinovirus, norovirus och adenovirus med flera. De varianter som förknippas med COVID-19, så kallade ”Delta” och ”Omikron”, är mutationer av Coronaviruset och det är känt att mutationer kan vara mer smittsamt för människor än tidigare varianter. Mycket talar för att de nya mutationerna kommer bli en del av den återkommande poolen av virus.²

 Det finns två typer av celler i näsan som Coronaviruset primärt angriper för att infektera kroppen. Dessa celler fungerar som ”inträdesreceptorer” för coronaviruset. Eftersom dessa receptorer är placerade i näsan är dessa extra utsatta för coronaviruset.³

Tester utförda av externa laboratorier visar att microbial control kan reducera Coronavirus, Rhinovirus och Norovirus upp till 93% samt Stafylokocker (MRSA), Pneumokocker och E-coli upp till 99%.

Det finns flera olika ansiktsmasker med olika syften och ändamål. Dessa delas vanligtvis in i två olika kategorier. 

  1. Munskydd – klassificeras som en medicintekniska produkt
  2. Andningsskydd – klassificeras som personlig skyddsutrustning. 

 

Det som är gemensamt för munskydd och andningsskydd är att de filtrerar partiklarna genom inandning eller utandning. Däremot är skyddsgraden väldigt varierande beroende på typ, såsom material, passform och filteregenskaper.

Vilken mask som bör användas beror på både syfte och tillfälle. Enkelt förklarat är andningsskydd ett verktyg för att skydda sig själv mot smittsamma partiklar i omgivningen, dessa klassificeras som Personlig Skyddsutrustning (PPE) och filtrerar via inandning.

Munskydd syftar istället till att minska överföringen av smittsamma partiklar från sig själv till omgivningen genom utandning.

Däremot är inte alla andningsskydd avsedda att skydda mot virus och bakterier.⁵ 

Andningsskydden delas in i 3 olika klasser efter filtreringsgrad; FFP1, FFP2 och FFP3.⁵ 

De vanligaste andningsskydden FFP1 och FFP2 skyddar mot större partiklar och är inte avsedda som skydd mot virus och bakterier. Det enda andningsskyddet som är ämnat för skydd mot virus och bakterier är FFP3, den högsta filterklassen. Dessa får endast läcka 5% och används ofta inom kemiindustrin.⁵ 

NOSA microbial control är avsett att inaktivera virus och ta död på bakterier vid kontakt med produkten. På så sätt är funktionen en annan än en andningsmask eller ett munskydd. NOSA microbial control klassificeras som en medicinteknisk produkt, klass 1. 

Unik design

 

År av produktutveckling resulterade i en patenterad design som:

 

  1. Inaktivera virus
  2. Tar död på bakterier 
  3. Är lätt att andas igenom
  4. Är diskret och bekväm
  5. Har en innovativ design
  6. Kan användas upp till 8 timmar
    1.  
NOSA microbial control rotating 3D
NOSA plugs instruktionsvideo

Användning

Är du osäker på hur du placerar NOSA microbial control i näsan?
Här kan du se en instruktionsvideo!

 

1

Håll produktens bygel med båda händerna mellan pekfinger och tumme och placera försiktigt produkten i dina näsborrar så att bygeln möter näsväggen.

2

Tryck sedan försiktigt upp produkten lite till med tumme och pekfinger tills den sitter på plats och inte trillar ut.

3

Om produkten hamnar fel, försök placera produkten igen så att den sitter bekvämt. Använd ej om du upplever obehag.

Varför NOSA microbial control?

 

En minskad exponering av virus och bakterier har visat sig minska risken för luftvägsinfektioner.

¹ vårdhandboken, 2019
² folkhälsomyndigheten, 2022
³ Sungnak et al, SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes, Nature Medicin 26, s.681–687 (2020)
⁴ Läkemedelsverket, 2021
⁵ Europeiska Kommissionen, 2022