NOSA Odor control listas på NHS framework

NOSA meddelar i dag att deras produkt Odor control listas av den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS ”Wound care framework”.

NOSA har tillsammans med distributören Mediq UK och dess dotterbolag H&R Healthcare under ett års tid arbetat med att få produkten upphandlad av NHS och processen är nu i mål. Såväl produkten, NOSA och distributören är godkända av NHS och Odor control kan från och med i dag beställas av alla sjukvårdsenheter i Storbritannien som är kopplade till detta sårvårdsavtalet.

Wound care framework är ett utav de största i Storbritannien och beräknas omfatta ca 2/3 av alla vårdanställda, inom såväl sjukhus, ambulans, äldrevård och primärvård. Av de 4,2 miljoner som arbetar inom hälso- och sjukvård kan nu närmare 2,8 miljoner nya potentiella användare beställa produkten.

Avtalet omfattar såväl England, Skotland, Wales samt Nordirland och börjar gälla omgående. Avtalet innehåller ingen beloppsgräns avseende kvantitet och värdet styrs således helt av efterfrågan från slutkund.

Med samma penetrationsgrad som i Sverige skulle den brittiska marknaden omsätta ca 30 MSEK avseende endast Odor control. Målet är att nå minst samma penetrationsgrad i UK inom de kommande åren. Total adresserbar marknad för Odor control i UK överstiger 100 MSEK.

”När Odor control nu är upphandlad så kan vi äntligen påbörja arbetet med att nå ut till alla kunder som har visat intresse under de senaste åren” säger Linus Yman, Försäljningschef på NOSA

I samband med listningen hos NHS kommer Mediq att aktivera samtliga fält-säljteam för sjukhus, äldrevård, primärvård och akutvård. Även NOSA kommer allokera säljresurser till UK fr.o.m. Q3 2024.

”Detta är det enskilt största och viktigaste avtalet i bolagets historia. Avtalet har potential att bli större än alla våra andra avtal tillsammans.” säger Adrian Liljefors, VD på NOSA

No products in the cart.