Om Nosa

Om Nosa Plugs AB

Nosa Plugs AB är ett medicintekniskt bolag baserat i Stockholm, Sverige och är en världsledande leverantör av intranasala andningsprodukter. Produktportföljen består av produkter inom tre områden:

NOSA plugs – intranasalt luktskydd
NOSA filter – näsfilter mot luftburna allergener
NOSA microbial – nässkydd som reducerar virus och bakterier i inandningsluften.

 

Historik

2006 uppkom idén till NOSA’s första produkt. Den svenska sjuksköterskan Susanna arbetade inom äldrevård där illaluktande situationer ofta kunde förekomma, samtidigt som det inte fanns något bra sätt att skydda sig emot dessa situationer.

Flera års produktutveckling resulterade i världens första diskreta luktskydd; NOSA menthol plugs. Produkten är patenterad och kommersialiserades fullt ut 2017.

Idag används luktskyddet regelbundet inom sjukvård, polis, ambulans och många andra yrkesgrupper i Europa och Nordamerika. Närmare 85% av kunderna använder produkten inom sitt yrke, men säljs även i 7-pack direkt till konsument via e-handel och apotek.

Bolagets B2B-försäljning sker primärt via distributörer som i sin tur säljer vidare till olika företag och institutioner. NOSA plugs säljs i 13 länder och bolaget arbetar successivt med att utvidga sitt globala distributionsnärverk .

2020 utökades produktportföljen med en ny produkt. NOSA allergy filter lanserades i Sverige; ett näsfilter som filtrerar bort skadliga partiklar i inandningsluften. En minskad mängd allergener som kommer i kontakt med nässlämhinnan medför minskad risk för allergiska reaktioner. Näsfiltret filtrerar partiklar i partikelstorleken PM10 såsom pollen, päls damm och mögel. Produkten marknadsförs primärt mot konsumentmarknaden för allergiker. NOSA filter är en medicinteknisk produkt klass 1 och är tillgänglig inom EU.

Vid utbrottet av Coronapandemin uppstod en uppenbar efterfrågan på produkter som på ett diskret och effektivt sätt kunde reducera exponeringen av virus och bakterier. Detta medförde en accelererad produktutvecklingsfas som resulterade i bolagets tredje produkt; NOSA microbial control. Produkten inaktiverar virus och tar död på bakterier som kommer i kontakt med produktens lameller. Produktdesignen är utformad på ett sätt som gör att inandningsluften spinner genom produkten där virus- och bakterier tvingas i kontakt med lamellerna, utan att påverka andningen negativt. Produkten är en medicinteknisk produkt klass 1 som är testad mot flera av de vanligaste virus- och bakteriestammarna, inklusive coronavirus, adenovirus och norovirus. Produkten säljs både till företag och privatpersoner. Efter pandemin har en ökad kunskapsnivå kring smittspridning uppstått och många vill fortsatt skydda sig, men gärna utan att använda ansiktsmask.

 

Mission, vision och affärsidé

 

Mission

Pioneering nasal breathing innovation

Vision

Improve quality of life through every breath

Affärsidé

Nosas affärsidé är att genom en unik och patenterad produktteknologi och proprietär produktionsprocess lösa flera problem som involverar andning genom näsan.

Inga produkter i varukorgen.