Varför investera i Nosa?

NOSA är ett världsledande medicintekniskt bolag inom intranasala andningsprodukter. Bolaget har utvecklat en proprietär teknologi och produktionsteknik som underlättar andning i olika påfrestande situationer. Bolaget har i dag fyra produkter:

  1. NOSA Plugs – Mot dålig lukt
  2. NOSA Filter – Mot skadliga luftburna partiklar
  3. NOSA Microbial – Mot virus och bakterier i inandningsluften
  4. NOSA Smell training – Luktträningskit för personer som har nedsatt luktfömåga

Samtliga produktkategorier är patenterade (patent inlämnade eller erhållna patent) i strategiskt utvalda marknader.

Bolaget växer snabbt

Bolaget säljer i dag sina produkter i 19 marknader och växer snabbt. Målsättningen är att fortsätta penetrera befintliga marknader samtidigt som nya lanseringar kommer ske succesivt i strategiskt utvalda marknader.

Bolaget har starka marginaler

Bolaget erbjuder unika, egenutvecklade och patenterade produkter i en global marknad. NOSA har ett bruttomarginalmål på 65%. Bolaget har redan gjort de mest väsentliga CAPEX-investeringarna avseende produktionskapabiliteter och skall nu fokusera på att bygga upp försäljningsvolym. En ökad produktion ger ännu bättre marginaler.

Starka finanser

Bolaget har som målsättning att bli kassaflödespositiva innan 2025-04-01 och skall kunna välja att nå ett positivt EBITDA-resultat år 2025. Då bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas kan det uppstå strategiska investeringsmöjligheter som medför att bolaget prioriterar att inte bli lönsamma inom denna period.

Inga produkter i varukorgen.