NOSA sluter nordiskt-baltiskt avtal med Mediq och tar order

Bolaget har i dag slutit avtal med Mediq avseende distribution och försäljning av samtliga produkter i NOSAs B2B-sortiment i Norden samt Baltikum.

Avtalet omfattar produkterna Odor control, Smell training samt Microbial control och är det största i bolagets historia avseende antal produktlanseringar på nya marknader. Avtalet innebär att Odor control lanseras i Lettland, Litauen och Island, samt att Smell training och Microbial control lanseras i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Island. 

I samband med avtalet kommer Mediq även att lägga order på samtliga produkter. 

NOSA samarbetar sedan tidigare med Mediq, utöver ovan nämnda marknader, även i Storbritannien, Nederländerna och Belgien. Mediq har i flera år varit NOSAs största distributionspartner sett till antal marknader och omsättning och med detta Nordisk-Baltiska avtal på plats växer nu samarbetet ytterligare. 

“Detta avtal är en milstolpe i det framgångsrika samarbete som har utvecklats över tid och möjliggör fortsatt tillväxt under kommande år” säger Adrian Liljefors, VD på NOSA.

Mediq är en av Europas största vårddistributörer med över 3000 anställda i 13 länder och omsätter årligen över 20 MDR kr.

No products in the cart.