Nyhetsbrev juli 2024: Stora affärer i hamn

Under de senaste veckorna har vi stängt flera stora affärer – vissa av dem har vi arbetat med i flera år. Nu är det dags att leverera volym!

NHS
Vi har nu äntligen blivit upphandlade på den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS under ett s.k. “Woundcare framework”. Upphandlingen innebär att alla vårdenheter i Storbritannien som är anslutna till detta framework nu kan köpa Odor control. 

Avtalet beräknades egentligen vara klart redan för tre månader sedan, men blev på grund av interna utmaningar inom NHS några månader försenat. Men nu är det alltså på plats och de första beställningarna är redan lagda av sjukvårdskunderna. 

När nu ca ⅔ av alla sjukvårdsanställda i Storbritannien kan köpa Odor control så lägger vi nu in en extra växel i vår bearbetning av marknaden. Vi har länge väntat på detta och har en väl förberedd plan för hur vi på bästa sätt skall nå ut till slutkunderna. Vi startar redan denna vecka omfattande sälj- och marknadsaktiviteter, i egen regi, samt tillsammans med vår distributör Mediq UK och dess dotterbolag H&R Healthcare. 

Upphandlingar är en viktig del i vår affärsmodell mot hälso- och sjukvårdsmarknaden och det är avgörande för att vi även framgent skall erhålla den höga tillväxttakt som vi har visat historiskt för Odor control. Det är därför mycket betryggande att vi nu har knutit den enskilt största upphandlingen i bolagets historia med potential att omsätta mer än 30 MSEK inom de kommande åren. 

Utöver upphandlingen i UK arbetar vi även med att få Odor control listad i övriga marknader, inte minst på den franska marknaden som likt den svenska och brittiska, i stor utsträckning styrs av upphandlingar. 

Klinisk studie Smell training
Den stora kliniska studien av Smell training är nu framgångsrikt avslutad och vi kan med stor glädje meddela att vi kunde erhålla ett positivt resultat.  Vi riktar även ett stort tack till Professor Johan lundström som har lett studien, samt hans professionella forskarteam från Karolinska Institutet, Lunds Universitetssjukhus, Skåne Universitetssjukhus samt Monell Chemical Senses Center.

Studien har utvärderat tre s.k. “end points” där NOSA Smell training jämförs med “standard care”: 

  1. Compliance – Väsentligt många fler fullföljer behandlingen (93%!), samt färre missar behandlingsmoment med Smell training. Detta är direkt avgörande för hur stor andel som får tillbaka luktsinnet.
  2. Effekt – Av dem som fullföljer behandlingen är NOSA Smell training något bättre på alla fyra mätpunkter. Studien visar dock att båda behandlingar är bra så länge programmet fullföljs. Resultatet är i linje med tidigare forskning. 
  3. Quality of life – Hur behandlingen påverkar andra faktorer i patientens tillvaro så som mående, aptit, arbetskapacitet m.m. Denna mätpunkt kommer följas upp med långtidsdata om ca 1 år och publiceras separat. 

Med den kliniska studien i hamn så kan vi inom kort vässa våra “claims” samt påbörja arbetet med att får professionen att rekommendera produkten till personer med hyposmi och parosmi – En viktig milstolpe.

Drug delivery
Utvecklingen av Drug delivery fortskrider enligt plan och vi arbetar just nu med att testa en rad nya substanser i produktion samt i laboratorium. Syftet är att visa mer exakt vilka olika typer av substanser vi klarar av att hantera, samt att inkludera detta i bolagets slutgiltiga patentansökan som ska registreras i slutet av året. Så snart patentansökan är registrerad kan vi inleda nästa stora steg – att initiera samarbete med läkemedelsbolagen. 

Framåt
Som ni säkert har sett så har vi senaste veckorna lyckats stänga flera stora affärer – och fler är på väg. En sak är säker, vi har mycket kvar att göra. I detta nyhetsbrev hinner jag kanppt få med hälften av de nyheter vi har levererat under den senaste tiden. Det finns så mycket mer jag skulle vilja utveckla, men som jag sparar till kommande kvartalsrapport. 

Exempelvis kan ni räkna med en uppdatering kring hur utrullningen av Smell training mot apotek går, vår största order någonsin (Australien), samt hur vi taktar mot våra lönsamhetsmål. 

Tills dess önskar jag er en riktigt trevlig sommar!

No products in the cart.