Varför investera i Nosa?

NOSA är ett världsledande medicintekniskt bolag inom intranasala andningsprodukter. Bolaget har utvecklat en proprietär teknologi och produktionsteknik som underlättar andning i olika påfrestande situationer. Bolaget har i dag tre produkter:

  1. NOSA plugs – Mot dålig lukt
  2. NOSA filter – Mot skadliga luftburna partiklar
  3. NOSA microbial – Mot virus och bakterier i inandningsluften

Samtliga produktkategorier är patenterade (patent inlämnade eller erhållna patent) i strategiskt utvalda marknader.

 

Bolaget växer snabbt

Bolaget säljer i dag sina produkter i 13 marknader och växer snabbt. Målsättningen är att fortsätta penetrera befintliga marknader samtidigt som nya lanseringar kommer ske succesivt i strategiskt utvalda marknader, så som UK och Frankrike.

 

Bolaget har starka marginaler

Bolaget erbjuder unika, egenutvecklade och patenterade produkter i en global marknad. NOSA har ett marginalmål på 63% och har i dag en bruttomarginal på över 65%. Bolaget har redan gjort de mest väsentliga CAPEX-investeringarna avseende produktionsanläggningar och skall nu fokusera på att bygga upp försäljningsvolym. En ökad produktion ger ännu bättre marginaler.

 

Starka finanser

Bolaget har en kassa som räcker t.o.m. 2024 och bolaget skall inom den tidsperioden kunna välja att nå ett positivt EBITDA-resultat. Då bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas kan det uppstå strategiska investeringsmöjligheter som medför att bolaget prioriterar att inte bli lönsamma inom denna period.

No products in the cart.