NOSA knyter exklusivt distributionsavtal i Australien och Nya Zeeland och tar sin största order någonsin

Avtalet ingås med distributören Clifford Hallam Healthcare “CH2” som i dag lägger en initial order till NOSA om ca 0,7 MSEK avseende Odor control, inför lanseringen på den australiensiska marknaden i augusti. Ordern är den enskilt största i bolagets historia.

Avtalet omfattar bolagets samtliga produkter inom såväl B2B som B2C-sortimentet. Nästa steg är en TGA-registrering av bolagets samtliga medicintekniska produkter, vilket krävs för att få lansera produkterna på den australiensiska och nya zeeländska marknaden. Så snart denna process är klar kommer resterande produkter att lanseras. Ordern avseende dessa produkter beräknas inkomma till NOSA i Q4 2024. 

“Detta är ett stort steg för NOSA som bolag och markerar ett nytt kapitel i bolagets historia. Vi ser med stor tillförsikt fram emot en ökad närvaro i regionen” säger VD, Adrian Liljefors

CH2 är en av de största distributörerna i regionen med stark närvaro mot såväl sjukhus, apotek, äldrevård och primärvård. Bolaget omsätter över 10 MDRSEK och säljer över 50.000 produkter. 

Avtalet innebär att CH2 som motprestation mot exklusivitet kommer att aktivera hela sin säljkår inom samtliga segment för att maximera försäljningen av NOSAs samtliga produkter i regionen. 

NOSAs tidigare distributör i Australien; Safety and mobility kommer framgent beställa produkter av CH2.

No products in the cart.