Ny metod ger mer effektiv behandling av luktnedsättning

NOSA smell training är den mest effektiva metoden för behandling av nedsatt luktsinne enligt ny klinisk studie genomförd av Karolinska Institutet och Lunds Universitet m.fl.

I dag publiceras en ny klinisk studie av Karolinska Institutet i samarbete med Lunds Universitetssjulhus, Skåne Universitetssjukhus och Monell Chemical Senses Center i USA som visar att NOSA Smell training är en mer effektiv behandlingsmetod än dagens rekommenderade behandling av luktbortfall (hyposmi).

Studien visar att andelen som fullföljer behandlingen med Smell training är väsentligt högre (93,3%) än “standard care” (76,8%) och att båda grupperna som har fullföljt sin luktträning erhåller ett signigfikant förbättrat luktsinne. Då andelen som fullföljer behandlingen är så pass mycket högre för Smell training så anses produkten vara en bättre behandlingsmetod. Den höga compliance-nivån antas bero på det enkla och smidiga användandet som möjliggör passiv luktträning. 

Ca 20% av världens befolkning lider av någon typ av luktnedsättning, så kallad hyposmi och anosmi. Ytterligare en okänd andel lider av luktförvrängning, så kallad parosmi.

“Nu har vi en vetenskaplig bekräftelse på att Smell training är en bättre behandling som är enklare att använda. Vi ser därför fram emot att bli det självklara alternativet för de miljontals människor som lider av luktnedsättning”, säger Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs

Utöver “effekt” och “compliance” har även “quality of life” börjat mätas. Quality of life kommer fortsätta mätas över en längre tidsperiod för att om ca ett år publiceras i en långtidsstudie.

“Studien visar att luktträning med den här typen av produkt ger en avsevärt högre följsamhet, vilket innebär att över populationen så får vi en väsentligt bättre effekt med denna typ av luktträning”, säger Johan Lundström, professor vid Karolinska Institutet och ansvarig forskare för studien

Studien i sin helhet är bifogad detta dokument.

No products in the cart.